Průvodcovství ve světě dětí

Jakožto průvodkyně vědomým rodičovstvím doprovázím rodiny na cestě k harmonii, klidu, pochopení, autentičnosti, zdravému sebevědomí, sebedůvěře a intuitivnímu rodičovství.

 • Při průvodcovství využívám své schopnosti vnímat věci v souvislostech a čtení tzv. mezi řádky. Ve své praxi mě neustále baví a naplňuje společně nacházet řešení tam, kde se zdají být situace a stavy neměnné.
 • V případě zájmu Vám dokáži poskytnout náhled na věci a životní situace z trochu jiného úhlu, být průvodcem v nepřehledných situacích, pedagogem, nepedagogem, oporou ve chvílích, kdy si to život, stav, situace (jakkoliv to nazvete) vyžádá.
 • Mimo jiné... jsem absolventka oboru "Předškolní a mimoškolní pedagogika", působila jsem jako vedoucí v dětské skupině, učitelka a asistentka pedagoga v MŠ. Dětem a jejich světu se věnuji již 15 let.

* Pozn.: děti neopravuji. Pakliže my dospělí máme tento požadavek na děti, je potřeba opravit nás. Děti vždy jen reagují na prostředí, ve kterém se nachází a zrcadlí. Mám za to, že ve vztazích s dětmi (stejně jako s druhými lidmi) je to vždycky o nás. Pokud nám něco ve vztazích nevyhovuje, je potřeba začít u sebe.

Děkuji za pochopení.


Co se týče "Průvodcovství ve světě dětí", za úspěchy při navázání spolupráce považuji například:

 • klid a schopnost jíst namísto pláče a neschopnosti cokoliv sníst
 • pohodové a klidné dítě mající nazpět energii sobě vlastní
 • mluvící dítě namísto zakřiknutého a velmi ostýchavého
 • neschopnost usnout vystřídaná klidným spaním
 • narození miminka zcela přirozenou cestou bez uskutečněného již naplánovaného uměle vyvolávaného porodu
 • odstranění opakujících se obtíží, nemocí či nežádoucích jevů u dítěte
 • schopnost dítěte "na chvíli se vzdálit" od mámy a přitom být v klidu a pohodě
 • řešení stavů, kdy dítě např. v obchodě se vzteká a válí po zemi
 • práce s agresivními prvky chování u dětí směrem k rodičům či spolužákům
 • samostatné, zdravě sebevědomé dítě
 • namísto nedostatečné z matematiky --> studentka, která má po pár měsících spolupráce výbornou
 • další...