ZPÁTKY K SOBĚ - cesta do středu sebe sama

"... nezáleží na tom, kde jsi/čím jsi byl(a) včera, nezáleží na tom, kým ses stal(a).
Záleží na tom, kým ve skutečnosti jsi."

Každého klienta/klientku vnímám jako jedinečnou bytost. Člověka vnímám jako nekonečný potenciál, který nemá hranice. To, co nás v životě omezuje a limituje je povětšinou strach, naše mysl a ego. Přitom pokud uvízneme tzv. v hlavě a poddáváme se neúměrně často stresu, podléháme strachu, naše tělo spouští tělesné i chemické reakce, autopiloty, podvědomé programy a navádí nás do stavu nevědomí. Pokud v tomto setrváváme dlouhodobě, začne k nám zpravidla promlouvat naše duše a srdce. Pakliže duši, srdce a sebe sama dostatečně a vytrvale ignorujeme (nenasloucháme sobě samým) - duše nemá jinou možnost, než k nám začít promlouvat skrze fyzické tělo či neustále se opakující vyčerpávající situace (vztahy, práce, každodenní rutina,...). 

Pakliže dovolíme strachu, aby nás zcela ovládl, někdy ztratíme to nejcennější - napojení na sebe sama, ztratíme sebe sama a staneme se jakousi fyzickou schránkou, která je uvnitř prázdná a nenaplněná mající pocit, že život se nám tak nějak děje. 

Prostřednictvím "Cesty zpátky k sobě" se dokáži napojit/navnímat na klienta, podpořit ho a jemně jej vést k ZPÁTKY K SOBĚ SAMÉMU

Smyslem "Cesty zpátky k sobě" je návrat do svého středu, do svého SRDCE...


Pokud máš zájem zase začít ŽÍT v souladu se sebou sama a pokud s Tebou tyto stránky rezonují, ráda půjdu kousek cesty s Tebou...

Těším se na spolu-práci :)

S láskou
-Veronika-


* jedinou podmínkou pro navázání spolu-práce je skutečně chtít/myslet to sám sebou vážně, nic víc není potřeba.

Pokud chcete:

 • znovu-nalézt sebe sama, cestu k sobě
 • uzdravit své vztahy (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • být tvůrcem
 • se rozhodovat vědomě
 • objevit svoje poslání, najít naplnění
 • žít svůj vlastní život
 • být v klidu a pohodě (a chcete to vnímat jako normální stav)
 • být sami sebou, být schopni být sami se sebou
  a nalézt svoje sebe-vědomí, sebe-hodnotu
 • se cítit dobře
 • převzít zodpovědnost za sebe sama
 • nalézt svou ztracenou energii
 • porozumět sami sobě, posilovat a upevňovat svou odolnost, své vnitřní mechanizmy
 • vystoupit z tzv. začarovaných kruhů
 • se naučit říkat NE (vymezování vlastních hranic)
 • vyměnit strachy za radost a vnitřní klid
 • pomoct se sestavením životních priorit
 • jednat vědomě
 • mít čas na to, co máte rádi
 • být v přítomném okamžiku (nikoliv minulosti, budoucnosti)
 • opustit opakující se situace, obtíže ve Vašem životě, které chcete opustit, protože Vám již nic nepřináší
 • podporu  k ukotvení změn či při vystoupení ze své komfortní zóny
 • oporu a podporu při náročných životních situacích
 • a máte pocit, že žít lze i jinak, než způsobem, o kterém Vás přesvědčuje okolí
 • ...

Pokud již nechcete:

 • skrývat svoje skutečné já
 • žít v nefunkčních, vysilujících a povrchních vztazích (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • žít v roli oběti
 • žít v nerovnováze a disharmonii
 • se rozhodovat dle autopilota či nevědomých vzorců
 • chodit do zaměstnání, která Vás nenaplňuje
 • nežít život dle druhých a jejich očekávání
 • být neustále ve stresu (a zvědomit si, že distres není v pořádku)
 • být tím, kým mě chtějí mít ostatní (plnit něčí očekávání a představy, otročit)
 • cítit se dlouhodobě bez energie a být vyhořelí
 • cítit vnitřní pnutí, sevřenost, nepříjemno a nevědět, kým vlastně jsem
 • ...