ZPÁTKY K SOBĚ - cesta do středu sebe sama

V minulosti jsem se sama sebe často ptala: PROČ? No, moje zjištění na cestě životem je vlastně velmi prosté... došla jsem k poznání (na teoretické, ale především praktické úrovni aneb Život a jeho každodenní realita), že:

"To, co se nám v životě děje vychází vždy z toho, zda jsme v souladu se sebou sama
či nikoliv."
 

Pokud žijeme život, který se nám nelíbí, přitahujeme si do života stále stejné obtíže, život nás vyčerpává, věci nám nedávají smysl apod.- tento stav znamená jediné... že jsme se vzdálili sobě samým.


Pakliže máte zájem (z)měnit svou současnou životní situaci, tj. opustit staré a nefunkční – ráda půjdu potřebný čas s Vámi. Nicméně nebudu lhát - pakliže chcete něco ve svém životě změnit, je nevyhnutelné, abyste to sami se sebou mysleli vážně.

Definice šílenství je prostřednictvím slov vyjádřením "Dělat stejné věci stále dokola a očekávat jiné výsledky." Přiznám se, že v této jediné větě vidím obrovskou moudrost, protože v životě přesně takto mnohdy fungujeme, to jsou pak, postupem let, tzv. bludné kruhy, vyhoření, pocity marnosti, prázdno uvnitř, křeček v kolečku apod.

Při své práci vycházím z vlastních životních zkušeností, a proto si uvědomuji, že jedině když se něco rozhodneme opustit, teprve tehdy nám může začít do života vstupovat něco nového, a to platí na úrovni vztahů, práce, autopilotů, našich programů atd.

Pokud se rozhodnete staré opustit a otevřít se novému, ráda půjdu část cesty s Vámi...


Ať už se situace zdají býti jakékoliv (a že se někdy mohou jevit jako bezvýchodné a neměnné)
VŽDY MÁME MOŽNOST VOLBY; VŽDY JE MOŽNOST VĚCI (Z)MĚNIT

...jediné, co je potřeba, je připustit, že zdrojem jakékoliv změny jsme MY SAMI.

... protože realita na úrovni hmoty (aneb to, co žiji/co se mi děje v životě) je odrazem souladu či nesouladu s naší Duší a Srdcem.

Pokud chcete:

 • znovu-nalézt sebe sama
 • uzdravit své vztahy (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • dělat smysluplnou práci
 • žít svůj vlastní život
 • být v klidu a pohodě (a chcete to vnímat jako normální stav)
 • být sami sebou, být schopni být sami se sebou
  a nalézt svoje sebe-vědomí, sebe-hodnotu
 • nalézt svou ztracenou energii
 • vystoupit z tzv. začarovaných kruhů
 • se naučit říkat NE (vymezování vlastních hranic)
 • vyměnit strachy za radost a vnitřní klid
 • mít čas na to, co máte rádi
 • umět být v přítomném okamžiku (nikoliv v minulosti, budoucnosti)
 • opustit opakující se situace, obtíže ve Vašem životě, protože Vám již nic nepřináší
 • podporu k ukotvení změn či při vystoupení ze své komfortní zóny
 • oporu a podporu při náročných životních situacích
 • a máte pocit, že žít lze i jinak, než způsobem, o kterém Vás přesvědčuje okolí
 • ...


Pokud již nechcete:

 • skrývat svoje skutečné já
 • žít v nefunkčních, vysilujících a povrchních vztazích (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • žít v roli oběti
 • žít v nerovnováze a disharmonii
 • se rozhodovat dle autopilota či nevědomých vzorců
 • žít život dle druhých a jejich očekávání
 • být neustále ve stresu (a zvědomit si, že distres není v pořádku)
 • být tím, kým mě chtějí mít ostatní (plnit něčí očekávání a představy, otročit)
 • cítit se dlouhodobě bez energie a být vyhořelí
 • cítit vnitřní pnutí, sevřenost, nepříjemno a nevědět, kým vlastně jsem
 • chodit ve vyšlapaných cestičkách tzv. začarovaných kruhů
 • ...

Pokud máš zájem zase začít ŽÍT v souladu se sebou sama a pokud s Tebou tyto stránky rezonují, můžu jít kousek cesty s Tebou...