ZPÁTKY K SOBĚ - cesta do středu sebe sama

V minulosti jsem se sama sebe často ptala: PROČ? No, moje zjištění na cestě životem je vlastně velmi prosté... došla jsem k poznání (na teoretické, ale především praktické úrovni aneb Život a jeho každodenní realita), že:

"To, co se nám v životě děje vychází vždy z toho, zda jsme v souladu se sebou sama
či nikoliv."
 

Pokud žijeme život, který se nám nelíbí, přitahujeme si do života stále stejné situace - život nás vyčerpává - tento stav znamená jediné... že jsme se vzdálili sobě samým. 


Pakliže máte zájem (z)měnit svou současnou životní situaci, tj. opustit staré a nefunkční – ráda půjdu potřebný čas s Vámi. 

Při své práci vycházím z vlastních životních zkušeností, a proto si uvědomuji, že jedině když se něco rozhodneme opustit, teprve tehdy nám může začít do života vstupovat něco nového.


Ať už se situace zdají býti jakékoliv (a že se někdy mohou jevit jako bezvýchodné a neměnné)
VŽDY MÁME MOŽNOST VOLBY; VŽDY JE MOŽNOST VĚCI (Z)MĚNIT

...jediné, co je potřeba, je připustit, že zdrojem jakékoliv změny jsme MY SAMI.

... protože realita na úrovni hmoty (aneb to, co žiji/co se mi děje v životě) je odrazem souladu či nesouladu s naší Duší a Srdcem.

Pokud chcete:

 • znovu-nalézt sebe sama
 • uzdravit své vztahy (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • začít dělat smysluplnou práci
 • žít svůj vlastní život
 • být v klidu a pohodě (a chcete to vnímat jako normální stav)
 • být sami sebou, být schopni být sami se sebou
  a nalézt svoje sebe-vědomí, sebe-hodnotu
 • nalézt svou ztracenou energii
 • vystoupit z tzv. začarovaných kruhů
 • se naučit říkat NE (vymezování vlastních hranic)
 • vyměnit strachy za radost a vnitřní klid
 • mít čas na to, co máte rádi
 • umět být v přítomném okamžiku (nikoliv v minulosti, budoucnosti)
 • opustit opakující se situace, obtíže ve Vašem životě, protože Vám již nic nepřináší
 • podporu k ukotvení změn či při vystoupení ze své komfortní zóny
 • oporu a podporu při náročných životních situacích
 • a máte pocit, že žít lze i jinak, než způsobem, o kterém Vás přesvědčuje okolí
 • ...


Pokud již nechcete:

 • skrývat svoje skutečné já
 • žít v nefunkčních, vysilujících a povrchních vztazích (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • žít v roli oběti
 • žít v nerovnováze a disharmonii
 • se rozhodovat dle autopilota či nevědomých vzorců
 • žít život dle druhých a jejich očekávání
 • být neustále ve stresu (a zvědomit si, že distres není v pořádku)
 • být tím, kým mě chtějí mít ostatní (plnit něčí očekávání a představy, otročit)
 • cítit se dlouhodobě bez energie a být vyhořelí
 • cítit vnitřní pnutí, sevřenost, nepříjemno a nevědět, kým vlastně jsem
 • chodit ve vyšlapaných cestičkách tzv. začarovaných kruhů
 • ...

Pokud máš zájem zase začít ŽÍT v souladu se sebou sama a pokud s Tebou tyto stránky rezonují, můžu jít kousek cesty s Tebou...

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!