ZPÁTKY K SOBĚ - cesta do středu sebe sama

Smyslem "Cesty zpátky k sobě" je podpora člověka a jeho vlastní vnitřní síly

V minulosti jsem se sama sebe často ptala: PROČ? No, moje zjištění na cestě životem je vlastně velmi prosté... došla jsem k poznání (na teoretické, ale především praktické úrovni aneb Život a jeho každodenní realita), že:

"To, co se nám v životě děje vychází vždy z toho, zda jsme v souladu se sebou sama
či nikoliv."
 

Pokud se nám něco nelíbí, přitahujeme si do života stále stejné obtíže, život nás vyčerpává, věci nám nedávají smysl apod.- tento stav znamená jediné... že jsme se vzdálili sobě samým.


"Cesta zpátky k sobě" je založena na vzájemné spolupráci.

Pakliže máte zájem (z)měnit svou současnou životní situaci, tj. opustit staré a nefunkční – ráda půjdu potřebný čas s Vámi. Nicméně nebudu lhát - pakliže chcete něco ve svém životě změnit, je nevyhnutelné, abyste to sami se sebou mysleli vážně.

Vycházím z vlastních zkušeností, a proto si uvědomuji, že jedině když se něco rozhodneme opustit, teprve tehdy nám může začít do života vstupovat něco nového. Jen se rozhodnout - zní to hezky, viďte? Jenomže rozhodnout se, vědět/uvědomit si je jedna věc (a není to rozhodně málo), avšak zvědomit si a začít postupně implementovat do života, to je věc druhá. Jedno bez druhého nevede k žádoucí změně. 

Sama jsem si prošla v mnoha oblastech života fázemi uvědomění, kdy jsem sice již věděla, jenže jsem zpočátku nebyla sama schopna vědění implementovat do každodenního života, natož něco víc. Sice to bylo o něco lepší - vědět, nicméně v konečném důsledku se můj život příliš nezměnil a ani uvnitř jsem se necítila dlouhodobě jinak. Teoreticky jsem už sice mnohé věděla a dokázala rozlišit, jenomže prakticky jsem netušila, co s tím. Nevěděla jsem jak začít, a tak jsem se  v tom tak různě plácala. Primárně rozhodně záleží na tom, zda chci ve svém životě něco jiného, nebo se rozhodnu setrvat v tom zajetém a známém (a obojí je v pořádku), avšak rozhodnutím to nekončí. 

Pokud se rozhodnete staré opustit a otevřít se novému, ráda půjdu část cesty s Vámi...


Ať už se situace zdají býti jakékoliv (a že se někdy mohou jevit jako bezvýchodné a neměnné)
VŽDY MÁME MOŽNOST VOLBY; VŽDY JE MOŽNOST VĚCI (Z)MĚNIT

...jediné, co je potřeba, je připustit, že zdrojem jakékoliv změny jsme MY SAMI.

... protože realita na úrovni hmoty (aneb to, co žiji/co se mi děje v životě) je odrazem souladu či nesouladu s naší Duší a Srdcem.

Pokud chcete:

 • znovu-nalézt sebe sama
 • uzdravit své vztahy (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • být tvůrcem
 • se rozhodovat vědomě
 • objevit svoje poslání
 • žít svůj vlastní život
 • být v klidu a pohodě (a chcete to vnímat jako normální stav)
 • být sami sebou, být schopni být sami se sebou
  a nalézt svoje sebe-vědomí, sebe-hodnotu
 • se cítit dobře
 • převzít zodpovědnost za sebe sama
 • nalézt svou ztracenou energii
 • porozumět sami sobě, posilovat a upevňovat svou odolnost, své vnitřní mechanizmy
 • vystoupit z tzv. začarovaných kruhů
 • se naučit říkat NE (vymezování vlastních hranic)
 • vyměnit strachy za radost a vnitřní klid
 • mít čas na to, co máte rádi
 • být v přítomném okamžiku (nikoliv minulosti, budoucnosti)
 • opustit opakující se situace, obtíže ve Vašem životě, protože Vám již nic nepřináší
 • podporu k ukotvení změn či při vystoupení ze své komfortní zóny
 • oporu a podporu při náročných životních situacích
 • a máte pocit, že žít lze i jinak, než způsobem, o kterém Vás přesvědčuje okolí
 • ...


Pokud již nechcete:

 • skrývat svoje skutečné já
 • žít v nefunkčních, vysilujících a povrchních vztazích (rodinné, partnerské, rodičovské, pracovní)
 • žít v roli oběti
 • žít v nerovnováze a disharmonii
 • se rozhodovat dle autopilota či nevědomých vzorců
 • žít život dle druhých a jejich očekávání
 • být neustále ve stresu (a zvědomit si, že distres není v pořádku)
 • být tím, kým mě chtějí mít ostatní (plnit něčí očekávání a představy, otročit)
 • cítit se dlouhodobě bez energie a být vyhořelí
 • cítit vnitřní pnutí, sevřenost, nepříjemno a nevědět, kým vlastně jsem
 • přežívat den po dni
 • ...

Pokud máš zájem zase začít ŽÍT v souladu se sebou sama a pokud s Tebou tyto stránky rezonují, můžu jít kousek cesty s Tebou...