...

 • Ztiš svou mysl a následuj své SRDCE.
 • Každé ráno se ujisti, zda je tvé srdce otevřené. (A. Z. S)
 • Zdravé vztahy jsou TVOŘIVÉ.
 • Láska = schopnost být přítomný, chápat a vidět druhé přesně takové, jací jsou. Přijímat je takové, jací jsou a BEZDPODMÍNEČNĚ je zvát, aby byli v naší přítomnosti PŘESNĚ TAKOVÍ, JACÍ JSOU. (G. M.)
 • Abychom si uvědomili světlo, musíme nejprve pocítit tmu?
 • Já jsem já. On je on, no současně JSME JEDNO.
 • Jedinou jistotou je to, že nic není jisté. Jedině přítomný okamžik. Jedině TADY A TEĎ.
 • "PROČ je důležité vědět, KDO JSEM?" Protože od toho se odvíjí celý pozemský život...
 • Všichni jsme jedineční ve své jedinečnosti...
 • Chceš-li se učit, VSTUP MEZI TŘÍLEŤÁKY...
 • Nemusíš nic, MŮŽEŠ COKOLIV!
 • Život se neděje, to MY JSME ŽIVOT. MY JSME LÁSKA. A to my máme možnost jít vědomě (v souladu se sebou sama) nebo nevědomě.
 • Buď půjdeš v souladu se sebou sama (božskou vůlí), nebo ne. Vždy máme možnost volby.
 • Já a Mysl NEJSME JEDNO.
 • Duše-srdce-fyzično.
 • Být ne tím, kým mě chtějí mít ostatní. Ale být SÁM SEBOU.
 • Prostě jenom BÝT.
 • Jakákoliv nemoc je projevem nesouladu. Nesouladu se sebou sama. 
 • Zasloužíš si TO NEJLEPŠÍ - ANO, TY. Otázkou je, zda si to dovolíš...
 • "Co když ve vztahu není třeba dělat kompromisy?"
 • Ve dvou se to lépe táhne...
 • Dva je vždycky víc než jeden... (D. P. a O. B.)
 • Z duše se neztratí ten, kdo sejde z očí.
 • Dotek fyzický, dotek slovem, dotek přítomností... Dotek, který se dotkne Srdce a Duše. (síla doteku a jeho léčivé schopnosti)
 • Co je skutečné, to nelze ztratit... Co je skutečné, je trvalé.
 • Lidé, situace,... - to vše nám zrcadlí naše přesvědčení a vnitřní programy.
 • Buď se chcete léčit, nebo uzdravit.
 • Chtít nestačí. Jde o to se rozhodnout.
 • Prostě jenom JSEM.
 • Nehledej Boha vně, nýbrž uvnitř SEBE.
 • Náš vnější svět je odrazem našeho vnitřního světa.
 • Bůh je v každém jednom z nás. Každý z nás je Láska.
 • Chceš-li milovat, začni nejprve u sebe.
 • Láska je odpovědí na VŠE.
 • Odpovědí je Láska.
 • Duše-srdce-fyzično - taková Láska, když Tebou prostoupí, tak...
 • Vždy, když hledáme odpověď, najdeme ji v SRDCI.
 • Až ti to dojde, tak ti to dojde. (A. Z. S.)
 • Blízkost nemusí být pouze fyzickou záležitostí...
 • Zázraky se mnohdy dějí ZA-ZRAKY.
 • Všechno je tak, jak býti má. Právě teď a tady, v tento okamžik.
 • Milovat Tebe, mohu pouze do míry, do které miluji Sebe.
 • Mám všechno a současně nemám nic. Mám nic a současně mám všechno. 
 • Nejkrásnější den v životě? Každý, který skutečně žiješ...
 • Když nejsi, tak se skrze Tebe nemůže projevovat Božství...
 • Šťastným Vás nic a nikdo zvenčí neudělá.
 • Dělat to, co miluješ je cestou, jak milovat to, co děláš :)
 • Slova mohou být někdy velmi omezující. Stejně tak čísla. Stejně tak tabulky. Copak lze slovy vyjádřit pocit, který prostoupí každičkým kouskem Vašeho těla, skrze srdce a který obejme duši? Copak lze navážit 10 dkg něhy? Copak to, že něco není v tabulce (chápejme - není ohraničeno) znamená, že to neexistuje nebo je to něco k řešení?
 • Dokonalost je v nedokonalosti.

 • Nejdůležitější vztah je ten, který máš sám k sobě...
 • Mnoho lidí se ptá: "Co je dobře a co špatně?, "Co dělat mám a co dělat nemám?" Není žádné dobře ani špatně. Pakliže toto pochopíme - nebudeme již více mít těchto otázek, protože jednoduše budeme vědět. 

 • Láska nás nikdy nevede od sebe sama a naší přirozenosti.

 • Nepředpokládej. Anebo předpokládej, ale uvědom si, že to, kde byl dotyčný před měsícem, to může být již minulostí. Raději se zeptej... zeptej se, zda se mu to či ono děje v životě stále nebo jak to vnímá dnes. Nevycházej z toho, co bylo včera, protože dnes může být všechno jinak.

 • Pokud nechceš slyšet odpověď, tak se neptej.

 • Jestliže pořád utíkáme, tak... vždycky jenom sami před sebou.

 • Je úplně jedno, co máte na sobě. Mnohem důležitější je to, co máte v sobě :).

 • Očekávání a domněnky, to je... vysoká pravděpodobnost zklamání a vyčítání směrem k druhým. 

 • Pokud nás něco či někdo zvenčí zraňuje, ubližuje nám a další - tohle nikdo zvenčí nedokáže, to jen my sami.

 • Cokoliv, co se nás dotýká intenzivně zvenku a nelíbí se nám, je ve skutečnosti v nás. Vnější svět je vždycky odrazem našeho vnitřního světa.

 • SMYSLEM ŽIVOTA JE ŽÍT a žít můžeš jedině v přítomnosti...

 • Všechno je Láska. A pokud se to tváří, že není, tak je za tím touha po Lásce.

 • Život není boj. A pokud ano, tak bojujete stejně jenom sami se sebou. * boj => někdo musí vždycky zákonitě prohrát

 • Pokud si neurčíš hranice, budou ti je určovat ostatní.

 • Jediným východiskem z jakékoliv situace je pravda.

 • Otrok  = odloučení od něčeho; za mě - odloučení od sebe sama.

 • Tvou hlavu mohou slova přesvědčit, ale Tvoje srdce nepřesvědčí...

 • Naslouchej svému srdci, protože srdce vždycky ví...

 • Komunikace je základ jakéhokoliv vztahu.

 • Nespokoj se jen tak s něčím. Zasloužíš si to nejlepší. Ano, TY!

 • Život = pohyb.

 • Dvojplamen, duševní dvojče aneb když se ti stane, že se vaše pohledy potkají a ty v očích toho druhého spatříš svou duši. 

 • Pravdu můžeme spatřit pouze Srdcem.

 • Pokud se ti teď něco nechce, polož si otázku: "A za hodinu, se ti jako xyz, bude chtít víc?" :D

 • Je rozdíl vědět a rozdíl vědět a jít/žít v souladu se sebou sama. 

 • Vina neexistuje.

 • "Cesta je cíl"

 • Chorobná touha pomoci (touha po moci; pýcha - "já vím vše nejlépe/co je nejlepší"; je jednodušší pomáhat druhým, než pomoci sám sobě)

 •  "TO NĚCO" může být pro každého něco trošku jiného.

 • Jedinou jistotou je, že nic není jisté.

 • Je úplně jedno/nezáleží na tom, co říkají ostatní. Co chtějí ostatní. Co cítí ostatní. Co vnímají ostatní...
  Podstatné je "CO CHCEŠ, co CÍTÍŠ TY".

 • Abych mohla milovat Tebe, potřebovala jsem nejprve znovunalézt a začít milovat sebe.

 • Na začátku je mnohdy nejtěžší udělat první krok. Nicméně když ho uděláš, Vesmír Tě vždycky podrží. Vždycky!

 • Co má člověk v srdci, na to se snadno rozpomene...

 • ...
S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!