ZAČAROVANÉ KRUHY

29.03.2022

V poslední době se setkávám čím dál častěji s jedinci, kteří mají a uvědomují si své tzv. začarované kruhy, nicméně se jim nedaří z nich vystoupit, a proto bych se tomuto tématu chtěla věnovat v dnešním příspěvku.

Existence tzv. začarovaných kruhů sama o sobě není ničím až tak neobvyklým aneb Kdo nemá a nikdy neměl žádný začarovaný kruh přítomný ve svém životě, nechť se ozve.

Nicméně, co pozoruji poslední dobou více a více je stav, kdy lidé vnímaví, citliví a probouzející se nejsou schopni implementovat/převést své pocity, pravdivost, uvědomění, intuici, srdce do svého života.

Velmi často jsou to lidé, kteří již nějaký čas vnímají, pozorují, cítí, tuší nebo dokonce vědí, ale chybí jim energie, ovládá je mysl či strachy, předsudky aj. - zkrátka jejich hlava, mysl, ego se stále úspěšně prosazují, zatímco srdce je opětovně na druhé koleji. Důsledkem toho je stav, kdy jedinec setrvává a přešlapuje tzv. na místě. Což je škoda. Protože postupnými krůčky - když si dovolíte se projevit, být sami sebou, být v lásce, tak se tento stav začne prolévat do všech oblastí Vašeho života. Najednou se otevřou cesty, uvidíte možnosti, začnete se cítit jinak.

Uvědomuji si (a vím to z vlastní zkušenosti), že na začátku lidem často chybí opora a pochopení. Chybí v jejich životě někdo, kdo by šel kousek cesty s nimi a podržel je ve chvílích, kdy to budou potřebovat.

Zde je potřeba si navíc říci, že systém nám zpravidla neukazuje/nevěnuje pozornost/neučí příliš o oblastech jako např.:

  • co je to rovnováha?
  • jak navazovat kvalitní vztahy?
  • sebe-hodnota, zdravé sebe-vědomí
  • základy finanční gramotnosti
  • naplnění a smysl života, poslání
  • proč je důležité bytí v harmonii a souladu se sebou samým?
  • člověk není pouze fyzické tělo, ale také srdce a duše
  • role tvůrce versus role oběti
  • dlouhodobý stres jako původce ne-mocí a jak s ním v dnešním světě pracovat
  • mnohé další

Nebo například, že...

To, čemu věnujeme pozornost, roste.

(mimochodem v rámci začarovaných kruhů velmi zásadní informace)

Co nás tedy systém učí, co nám nabízí a kam nás vede? A jaké jsou jeho základy?

Podporuje nás v bytí u sebe nebo má naopak spíše tendence nás od sebe sama odkládnět?

V případě, že hledáte oporu v situaci tzv. začarovaného kruhu (ať už v oblasti vztahů, rodičovství, zaměstnání, hledání hlubšího smyslu života, naplnění apod.) - pojďme to vzít vrstvu po vrstvě a společně vystoupit z nefunkčních a již nesloužících kruhů a nahradit je něčím novým - něčím funkčním a pro Vás prospěšným. Věnujte pozornost tomu, co je opravdu důležité - věnujte pozornost sobě, svému srdci a svojí duši. Protože jedině, když Vy budete u sebe, tak jedině tehdy můžete předávat energii a lásku dále - jedině tehdy, kdy Vy sami máte z čeho dávat.

-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!