VZORCE PRO ŽIVOT - čistá informace

15.01.2022

Naše vzorce pro život vznikají do 6-7 let věku a na jejich základě následně stavíme/"jedeme" po celý svůj život.

Prenatální období, porod, vztah našich rodičů (jejich vztah k sobě samým, vzájemný partnerský vztah), širší rodina, prostředí, ve kterém žijeme a nacházíme se - to vše ovlivňuje naše tady a teď. Z tohoto důvodu tedy období do 6-7 věku hraje v našem životě zásadní roli.

Vzorce pro život dělíme na:

a) znalostní

1 + 1 = 2
(1. rok --> ∞)

* Během prvního roku života se dítě (a ano, i my jsme byli dětmi) naučí, co se poté normálně učíme 60 let.

b) hodnotové

+ / -
(3. trimestr --> 6-7 let)

* naše vnitřní hodnoty
(př. kradu x nekradu; lžu x nelžu; to zvládnu x to nezvládnu)

Naše vzorce vznikají v období do 6-7 let věku, kdy se dítě nachází 24 hodin denně ve stavu "alfa" a "théta".

Pro porovnání - my dospělí se v těchto frekvencích nacházíme pouze během spánku či při meditaci. (Dá se říci, že děti předškolního věku jsou "jako houby" - všechno nasávají do podvědomí).


Pokud máte zájem o tipy a náměty pro společný čas s dětmi (ať už jste maminka, budoucí rodiče nebo třeba paní učitelka), můžete vstoupit do naší FB skupiny "Obyčejně neobyčejný prostor pro rodiče a děti", do které pravidelně přispívám, a to nejen formou tematických bloků v týdenních nebo 14denních intervalech.

Odkaz na FB skupinu "Obyčejně neobyčejný prostor pro rodiče a děti":

https://www.facebook.com/groups/2584335305204748

Pakliže Vám bude skupina přínosem v jakékoliv oblasti Vašeho života, budu ráda, když se ve skupině potkáme :)


* V případě, že máte zájem o konzultaci v rámci vědomého rodičovství, ráda se s Vámi domluvím na termínu setkání. Formy setkání jsou možné: osobně, telefonicky nebo prostřednictvím WhatsApp či Skype.

Bližší představu o tom, čemu se můžeme společně věnovat v rámci poradenství dětem, poradenství rodičům naleznete na:
https://www.cesta-vedomim.cz/poradenstvi-detem-poradenstvi-rodicum/


-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!