Výběr předškolního zařízení

09.06.2021

Čeká Vás návrat do zaměstnání?

Chcete svému dítěti poskytnout nové sociální kontakty?

Vnímáte čím dál intenzivněji potřebu se na chvíli "vzdálit"? Udělat si prostor a čas pro sebe a zároveň jej poskytnout svému dítěti?

Cítíte, že nadešel čas, kdy Vaše dítě potřebuje rozšířit svoje "pole působnosti" (doma je mu to již malé)?


Ať už jsou Vaše důvody jakékoliv, ať už potřebujete zabezpečit péči o Vaše dítko pravidelně, nepravidelně, na delší časový úsek či pár hodin denně, "správný" (*) výběr předškolního zařízení je velká věc.

V následujícím textu Vás stručně seznámím s možnostmi předškolních zařízení či péče o děti (tzn. děti mladší 3 let či péče a vzdělávání dětí od 3 do 6, resp. 7 let věku).

V České republice existují tyto možnosti předškolních zařízení:

a) školská zařízení

  • veřejné MŠ
  • soukromé MŠ

Mezi školská předškolní zařízení se dále řadí:

  • lesní MŠ
  • přípravné třídy
  • přípravné stupně
  • MŠ/třídy speciální

b) neškolská zařízení

  • lesní kluby, rodinná centra, komunitní školky, hlídací koutky, dětské spolky, soukromé hlídání,...

· dětské skupiny

· mikrojesle

· individuální vzdělávání, tzv. domškoláctví (lze využít pro děti od 5 let, které jsou v rámci systému povinné se účastnit předškolního vzdělávání).

Za poslední zhruba rok a půl se toho událo poměrně dost. I provoz mateřských škol a jiných zařízení věnující se dětem byl do značné míry zasažen, většina rodičů to ostatně zažila na vlastní kůži. Z tohoto důvodu považuji za důležité zmínit se zde, že předškolní vzdělávání je povinné v rámci nástupu do ZŠ a v rámci dětí předškolního věku, tj. 5 let. Zjednodušeně řečeno... dítě má povinnost (Vy jako rodiče, z hlediska platné legislativy, máte povinnost přihlásit své dítě do školy) účastnit se výchovně-vzdělávacího procesu v rámci:

· povinného předškolního vzdělávání (tj. 1 rok před nástupem do ZŠ - "předškoláci")

· povinné školní docházky (tj. od 6, resp. 7 let věku v ZŠ)

Přitom v bodech a) + b) existují možnosti, jisté formy, jak splnit zákonnou povinnost a přitom dítě NEMUSÍ denně navštěvovat školské zařízení.

Toto zmiňuji především proto, že ještě nedávno mi (a nemyslím, že pouze mně) denní docházení a bytí v MŠ či ZŠ přišlo zcela automatické a nějak hlouběji jsem se tím nezabývala. Mám za to, že kontakt s vrstevníky je pro děti velmi důležitý nejen tady a teď, ale i do budoucnosti. Také chápu zcela přirozenou potřebu občas se od svých dětí "vzdálit", protože každý jedinec potřebuje prostor sám pro sebe.

V rámci studia pedagogiky jsem se seznámila s předškolním vzdělávacím systémem a mnoha dalšími skutečnostmi, avšak moje studium "Předškolní a mimoškolní pedagogiky" probíhalo před únorem/březnem 2020 a v té době mě zkrátka nenapadlo hledat a blíže zkoumat alternativy, protože jsem i dnes přesvědčena o tom, že osobní kontakt dětem nenahradí nic, stejně tak jako vlídné slovo, upřímný zájem či komunikace z očí do očí. Nicméně za poslední asi rok a půl se jisté věci změnily a také se staly velmi nejistými a těžko předvídatelnými. Paradoxně díky tomu jsem začala postupně zjišťovat, že rodiče mají i jiné možnosti, než děti posílat do MŠ či ZŠ za stávajících podmínek.

-VK-


(*) "správný" - Výběr předškolního zařízení je velmi individuální záležitostí. Každá rodina je jiná. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému, stejně tak je tomu v rámci forem předškolního vzdělání či péče o děti obecně. Každá rodina má jiné životní tempo, děti různých věkových kategorií, odlišné priority, požadavky a mnohé další. Na tohle je potřeba vždy pamatovat!
S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!