Výběr předškolního zařízení II

01.04.2022

Zajímá Vás, jaké jsou možnosti předškolního vzdělávání?

Není pro Vás blízkost MŠ jediným kritériem pro výběr?

Chcete svému dítěti poskytnout nové a zdravé sociální kontakty?

Vnímáte čím dál intenzivněji potřebu se na chvíli "vzdálit"? Udělat si prostor a čas pro sebe a zároveň jej poskytnout svému dítěti?

Hledáte možnosti, jak své dítě vzdělávat svépomocí?

Ať už jsou Vaše důvody jakékoliv, ať už potřebujete zabezpečit péči o Vaše dítko pravidelně, nepravidelně, na delší časový úsek či pár hodin denně, "správný" (*) výběr předškolního zařízení je zásadním nejen pro samotné dítě, ale také pro Vás a celou Vaši rodinu. 

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL SE BLÍŽÍ

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2022/2023 se budou konat v průběhu měsíce května. Z tohoto důvodu vnímám jako potenciální přidanou hodnotu pro rodiče dětí předškolního věku, seznámení se s možnostmi a momentálně dostupnými formami předškolního vzdělávání, protože když má člověk informace, může na jejich základě vybírat a činit vědomá rozhodnutí. Také, když máme informace - najednou to není o tom, že my: "MUSÍME", ale o tom, že my: "MŮŽEME". 

... najednou je tu MOŽNOST VOLBY.

Prostředí předškolního zařízení je prostředím/sociální skupinou, se kterým se dítě zpravidla setkává nejčastěji a nejintenzivněji (nad rámec rodinného prostředí). Když si k tomu připočteme, že přibližně do 6-7 let věku se tvoří až naší 85 % osobnosti a přičteme skutečnost, že děti jsou v tomto období velmi vnímavé a nachází se na frekvencích alfa a théta, tak...

z mého lidského pohledu i toho pedagogického se domnívám, že je velmi podstatné, do jakého prostředí dítě svěřujeme...

V následujícím textu Vás stručně seznámím s možnostmi předškolních zařízení či péče o děti (tzn. děti mladší 3 let či péče a vzdělávání dětí od 3 do 6, resp. 7 let věku).

V České republice existují tyto možnosti předškolních zařízení:

a) školská zařízení

  • veřejné MŠ
  • soukromé MŠ

Mezi školská předškolní zařízení se dále řadí:

  • lesní MŠ
  • přípravné třídy
  • přípravné stupně
  • MŠ/třídy speciální

b) neškolská zařízení

  • lesní kluby, rodinná centra, komunitní školky, hlídací koutky, dětské spolky, soukromé hlídání,...

· dětské skupiny

· mikrojesle

· individuální vzdělávání, tzv. domškoláctví (lze využít pro děti od 5 let, které jsou v rámci systému povinné se účastnit předškolního vzdělávání).

Považuji za důležité zmínit zde, že předškolní vzdělávání je povinné v rámci nástupu do ZŠ a v rámci dětí posledního roku předškolního vzdělávání. Zjednodušeně řečeno... dítě má povinnost (Vy jako rodiče, z hlediska platné legislativy, máte povinnost přihlásit své dítě do školy) účastnit se výchovně-vzdělávacího procesu v rámci:

· povinného předškolního vzdělávání (tj. 1 rok před nástupem do ZŠ - "předškoláci")

· povinné školní docházky (tj. od 6, resp. 7 let věku v rámci ZŠ)

Přitom v bodech a) + b) existují možnosti, jisté formy, jak splnit zákonnou povinnost a přitom dítě nemusí (v rámci povinné předškolní docházky - "předškoláci") navštěvovat MŠ rok před nástupem do ZŠ. MŮŽETE VYUŽÍT například tzv. přípravných tříd v rámci školy, kam plánujete své dítě přihlásit do 1. třídy či dítě přihlásit do veřejné MŠ jako spádové (předškoláci mají, vzhledem k legislativě, přednost v rámci přijetí) a přitom může být dítě tzv. domškolák. Plnohodnotné vzdělávání v tomto duchu můžete pak svému dítěti zprostředkovat i při nástupu do ZŠ (při povinné školní docházce, tj. 1. - 9. třída ZŠ). Zde JE MOŽNOST využít např. vzdělávání svépomocí, komunitní školy či si domluvit soukromého průvodce učivem základní školy.

-VK-
(průvodkyně vědomým rodičovstvím, pedagog)* V případě zájmu o pomoc s výběrem toho správného předškolního zařízení pro Vás a Vaše dítě -->

(*) "správný" - Výběr předškolního zařízení je velmi individuální záležitostí. Každá rodina je jiná. Co vyhovuje jednomu, nemusí vyhovovat druhému, stejně tak je tomu v rámci forem předškolního vzdělání či péče o děti obecně. Každá rodina má jiné životní tempo, děti různých věkových kategorií, odlišné priority, požadavky a mnohé další. Na tohle je potřeba vždy pamatovat! 

* Text vychází z článku "Výběr předškolního zařízení" (vydaný dne 9. 6. 2021 aneb https://www.cesta-vedomim.cz/l/vyber-predskolniho-zarizeni/)

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!