Úvod do světa postklasické homeopatie

26.06.2022

Homeopatie je holistická metoda, která pracuje s uvolňováním psychických a fyzických problémů/obtíží/nemocí z těla ven. Homeopatie řeší příčiny, kvůli kterým problém vznikl a přistupuje k jednotlivci jako k jedinečné bytosti a komplexně (tj. vnímá jej jako fyzické tělo a psyché).

Postklasická homeopatie zpřesňuje klasickou homeopatii (zcela plynule z ní vychází a navazuje na ni; postupuje na základě přesně daného řádu, který vnímá a respektuje vývoj patologie v čase, což vede k dosahování velké přesnosti v rámci akutních a především chronických stavů a díky tomu jsou postupně odlupovány/odstraňovány jednotlivé vrstvy problémů).

Postklasická homeopatie vnímá člověka jako celek, tedy jako fyzické tělo a duši, což ji odlišuje nejen v rámci  léčby, ale také v samotném přístupu od klasické medicíny, která zaměřuje svou pozornost na fyzické tělo/ne-moc a nezohledňuje vývoj v čase, psychické rozpoložení klienta či prostředí, kterým je člověk obklopen a nevyužívá při své práci celostního pohledu na jednotlivce jako jedinečnou bytost.

Homeopatie rozlišuje 2 stavy:

a) akutní

b) neakutní/dlouhodobé/chronické/opakující se

* Rozlišení těchto stavů je důležité, jelikož má vliv na postup při léčbě konkrétních obtíží/nemocí.

Akutní využití homeopatik může na první pohled připomínat konvenční léčbu, jak ji známe z klasické medicíny - byť princip homeopatické léčby je rozdílný, stejně jako přístup k obtíži. Nicméně v rámci akutních stavů lze homeopatické léky užívat na základě základních znalostí, doporučení homeopata nebo komunikace např. ve skupině "Klasická a postklasická homeopatie", kde jsou denně online k dispozici homeopaté, kteří poradí při léčbě/řešení obtíží akutního charakteru (viróza, růst zoubků u miminek, podpora hojení a regenerace zlomenin, střevní chřipka, obtíže po trhání zubů atd.).

Homeopatická cesta při neakutních obtížích:

Postklasická homeopatie postupně odstraňuje vrstvy "problému"/traumatu/bloku/chronické nemoci,... a vylaďuje organismus zpět do rovnováhy, zároveň hledá a pracuje s příčinou těchto stavů. Jelikož se jedná o stavy chronické/dlouhodobé/opakující se je v takových chvílích cestou homeopatická konzultace a řešení daného stavu s postklasickým homeopatem.

Klasická medicína se zpravidla soustředí na obtíž/nemoc a její potlačení. Postklasická homeopatie vnímá jedince holisticky a také tak k němu přistupuje (všímá si oblastí jako např. vývoj v čase, fyzické tělo, duše, psychika, srdce, mysl, prostředí, ve kterém se člověk nachází atd.).

Posklasická homeopatie umí, pro představu, skvěle pracovat např. s atopickým ekzémem, astmatem, alergiemi, poruchami štítné žlázy, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, celiakií,... či dlouhodobými/neustále se opakujícími obtížemi jako např. zánět močových cest, záněty horních cest dýchacích, cysty, migrény, bolestivá menstruace, špatná snášenlivost jízdy autem, neustále se vracející bradavice, opakující se rýmy,...).

* Postklasická homeopatie vidí člověka jako celek (tělo, duše), proto ji řadíme k celostním metodám.

* Homeopat = člověk, který absolvoval školu garantovanou Evropskou radou pro klasickou homeopatii + lékař nebo absolvent lékařského minima + člen komory.

* Přístup k jednotlivci jako k jedinečné bytosti = vědomí toho, že cesta každého z nás je jedinečná (prenatální období, porod, období do 6 let věku, výchova, rodinné vztahy, naše duše, pocity, zkušenosti, vnímání atd.)


Homeopatický přístup

Přístup postklasické homeopatie k životu, jednotlivci a zdraví je jiný, než-li přístup klasické medicíny. Homeopatie je celostní metoda, která nevnímá jedince pouze jako fyzické tělo, ale naopak - vnímá jedince jako celek (tedy jako fyzické tělo a také duši).

Všimněte si, čemu věnuje pozornost homeopatie a čemu klasická medicína. Vzpomeňme si přitom na jedno známé přísloví: "Čemu věnuješ pozornost, to roste." S vědomím toho, že je to ne vždy snadné a s vědomím toho, že všichni občas emocím podlehneme (je to zcela pochopitelné, normální, přirozené,) ovšem také s vědomím toho, že člověk je bytost, která je schopna nepodléhat emocím a nenechat se jimi ovládat, ale naopak... emoce jsou zcela v pořádku a odlišují nás od světa zvířat, ovšem stejně jako mohou být emoce hnacím motorem, mohou být také naší zkázou, a to ve chvílích, kdy jim pravidelně plně a nekontrolovaně podléháme a necháme se jimi řídit bez ohledu na naši intuici, naše vnitřní já, lásku a racionální úsudek. Vzpomenu další přísloví: "Ráno moudřejší večera." A teď ruku na srdce - kolikrát jsme v životě něco udělali, řekli v návalu emocí a přitom kdybychom si dopřáli časový odstup, danou situaci bychom řešili zcela jinak.?.

Homeopatie se nezaměřuje na ne-moc, ale na člověka jako jedinečnou bytost. Klasická medicína zaměřuje svou pozornost na nemoc.

Domnívám se (a zkouším na sobě již nějaký ten čas), že naše zaměření pozornosti i náš přístup jsou naprosto zásadní při jakékoliv obtíži či životní situaci a že my sami (ať už na úrovni vědomí či nevědomí) sehráváme podstatnou roli v tom, co si do života přitahujeme. Jedná se vlastně o takový začarovaný kruh, leč kruh, ze kterého lze vystoupit, pakliže se rozhodneme vystoupit z role oběti do role tvůrce a převezmeme zodpovědnost za sebe sama.


K jádru/k podstatě samotné homeopatie

V rámci homeopatické konzultace a v homeopatii obecně je smyslem nalézt příčinu/podstatu ne-moci, s ní pracovat (odstraňovat vrstvu po vrstvě) a jít společně s klientem cestou ke zdraví. Smyslem homeopatie tedy není potlačování symptomů/nemoci/obtíže, ale řešení podstaty, kvůli které se klient nachází v nějaké situaci/ne-moci/obtíži a se kterou přichází.

Pozn. 1: homeopatické léky nejsou zdravou náhradou za léky konvenční ve smyslu: "Tak teď si na bolest vezmu místo růžového prášku 1 kuličku homeopatického léku." Ano, je pravdou, že AKUTNÍ využití homeopatik může "na první pohled" připomínat léčbu, jak ji známe z klasické medicíny, nicméně homeopatické léky fungují na zcela jiném principu než-li léky konvenční.

Pozn. 2: akutní i neakutní stavy lze řešit homeopatickou cestou. Akutní s dopomocí či postupem času svépomocí, neakutní s postklasickým homeopatem. Dovolím si podotknout a vyslovit nahlas následující: pokud není stav akutní a současně v dané chvíli život ohrožující (př. střevní chřipka v klasickém pojetí) či závažným způsobem omezující, zkrátka pokud ještě není patologie např. na orgánu, lze se homeopatickou cestou s vysokou úspěšností vyhnout zhoršování stavu, prohlubování obtíže, předcházet výskytu patologie, vyléčit mnoho autoimunitních či tzv. nevyléčitelných ne-mocí. Prostřednictvím homeopatické konzultace lze například předejít operacím mandlí, uzdravit se s opakujících se zánětů středního ucha, uzdravit se z opakovaných zánětů průdušek, lze nemít astma, nemít ekzém, alergii, molusky aj. Současně lze homeopatickou cestou řešit obtíže/nemoci jako jsou neštovice, angína, virózy, chřipka, střevní chřipka, otoky, opakované záněty močových cest, podpořit hojení po trhání zubu aj.

Pozn. 3: neakutní stavy je vždy potřeba řešit s postklasickým homeopatem. Ane - přečtení brožurky, absolvování nějakého kurzu nerovná se býti homeopatem.

Pozn. 4: homeopat = lékař či nelékař, který splňuje nejvyšší odborná a etická kritéria v souladu s pravidly homeopatických společností Evropské unie. Pro získání konkrétnější představy o tom, kdo je homeopat, můžete navštívit:

https://www.homeopathy.cz/registrovany-homeopat/


-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!