Tři úrovně (s)plynutí

06.10.2022

Tři úrovně (s)plynutí aneb Tři úrovně sexu

1. úroveň

Sex jako fyzická/technická záležitost.

Jedná se o úroveň, kdy je sex pouze fyzickou záležitostí a není zde nutná podmínka v citové oblasti a hovořit v tomto případě o (s)plynutí nelze. Někteří jedinci této úrovně nejsou schopni, protože podvědomě vnímají, že sexuální akt pro ně v takovémto pojetí nemá žádnou přidanou hodnotu. 


V praxi např.: náhodný sex na diskotéce; sex s neznámým mužem/ženou na dovolené apod.
Pozn.: ano, nemusí jít pouze o náhodný a jednorázový akt. Při vnitřních zraněních a blocích můžeme v této fázi uvíznout i když jsme třeba ve vztahu. 

2. úroveň

Sex jako mezistupeň mezi úrovněmi.

Může se jednat o vzrušující a spontánní akt, kde v daný moment víte, že úplně není prostor pro 3. úroveň (s)plynutí. Může, a často tomu tak také je, se jednat o sex v období zamilovanosti.

Sex v tomto případě může mezi partnery duše fungovat jako prostředník pro uvolnění napětí či mírného stresu. Nebo prostě "jen" jako chtíč s láskou dohromady v přítomném okamžiku. Většinou takováto úroveň sexu přichází ve chvílích, kdy před sebou máme pracovní povinnosti, musíme dovařit oběd, vytřít podlahu apod. Jedná se o úroveň, kdy víme, že jsme nějakým způsobem limitováni (časem, povinnostmi,...). Jedná se o stav, kdy kolem a kolem nemáme úplně možnost vypnout hlavu, nicméně...  je tu již láska. 

Co se týče druhé úrovně u lidí, kteří jsou zamilovaní... je zde vysoký vliv fyzické přitažlivosti, pudovosti, hormonů (prostě takových těch fyziologických procesů). Což není rozhodně špatně, nicméně třeba zmínit to, že zamilovanost po měsíci, šesti či dvou letech prostě odejde. 

V praxi např.: (s)plynutí s partnerem např. mezi umývání nádobí :D (více k tomu asi netřeba - myslím, že úroveň č. 2 je jasná)

3. úroveň

Naprosté (s)plynutí a odevzdání se přítomnému okamžiku.

Ve třetí úrovni dochází k něčemu, co se slovy jen těžko popisuje. Nicméně se pokusím to přiblížit... 
Jedná se o naprosté flow, naprostou přirozenost a splynutí dvou duší. Fyzický akt v tomto případě není pouze na úrovni fyzické, je to mnohem mnohem víc. Ano, na této úrovni dochází ke (s)plynutí, které rozhodně nezažíváme každý den a rozhodně jej nemůžeme prožít s každým. Této úrovně můžeme dosáhnout pouze v hluboké lásce.

Z pohledu ženy se jedná o moment, kdy je zcela uvolněná (toto je jednoznačně podmínkou). Co se týče mužů, tam se budu muset ještě zeptat (přiznám se, že úplně vlastně nevím, jak to mají). Každopádně u obou je to pak stav absolutní čistoty (žádné myšlenky na pozadí, žádný tlak,...) - prostě absolutní flow. Ano, už jen tohoto stavu se v dnešním světě někdy dosahuje velmi těžko, nicméně to lze. Vyžaduje to poměrně dost práce na sobě samých, ale myslím, že nejen pro prožívání a proudění sexuální energie stojí práce na sobě za to (přece jen jsme propojený komplexní systém).

Na této úrovni (s)plynutí nemusí dojít k samotnému aktu, ten totiž není v tomto případě podmínkou pro plný prožitek a pro (s)plynutí dvou jedinců. Jedná se o úroveň, kde k dosažení úrovně/prožitku je podmínkou láska na úrovni hloubky. Bez hloubky, sounáležitosti a plného odevzdání se dvou bytostí toto spojení není možné. Z toho vyplývá, že tuto úroveň můžeme prožívat jen s určitými dušemi a jedině tehdy, když jsme na podobné či stejné úrovni vědomí.

Pozn.: absolutně se odevzdat můžeme jedině v důvěře a jedině, když jsme celiství, u sebe a v srdci.

-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!