Proč souznít s formou předškolního vzdělávání Vašeho dítěte?

29.06.2021

V úvodním příspěvku jsme si řekli něco o možnostech předškolního vzdělávání v rámci České republiky. V navazujícím příspěvku jsme se zabývali tím "Jak se seznámit s prostředím předškolního vzdělávání".

Práci s dětmi se věnuji již od 17 let. V minulosti jsem měla možnost působit v dětském klubu jako hlavní vychovatelka, pracovat v MŠ jako učitelka a asistentka pedagoga. Události posledních měsíců jsou takové, jaké jsou, a i proto bych se dnes ráda věnovala výběru formy předškolního vzdělávání v souladu s Vámi a Vaším dítětem.

Předškolní vzdělávání a soulad?

V posledních několika měsících byli rodiče postaveni, tváří v tvář, před fungování systému předškolního i povinného školního vzdělávání. Došlo zde k něčemu, co jsme dosud neznali... mnozí z nás byli nuceni se alespoň na chvíli zastavit a jisté věci si zhodnotit, ujasnit či přehodnotit. Vznikl zde prostor pro uspořádání si priorit. Rodiny a vůbec všichni, museli řešit mnoho oblastí života současně - vzdělávání dětí, zaměstnání, rodinné vazby a vztahy, volný čas, koníčky, životní styl, hodnoty, hranice,... najednou jsme byli prakticky ze dne na den přinuceni věci řešit, zaujmout k nim nějaký postoj. Nelehké období však přineslo také možnost utužení rodinných vztahů a práci na nich.

To, že je něco nesnadné, není sice nic příjemného, avšak jedině přes překážky, chyby a zkušenosti se člověk, ale i lidstvo obecně může vyvíjet. V opačném případě se jedná o úpadek. Přitom, když někdo stojí na jednom místě, lituje se, dává odpovědnost či vinu všem okolo, společnost na něj mnohdy pohlíží jako na oběť, což dotyčného jedince jedině utvrzuje v tom, že je obětí všech a všeho. Dostává přesně to, co očekává (ať už na úrovni vědomí či nevědomí). Takže dál běží a běží ve svém bludném kruhu nepříjemna, neodpovědnosti, úzkostí, ne-mocí apod. Opustit pohodlí, domnělé jistoty, zajeté vzorce, představy druhých o nás atd. vyžaduje energii a čas. Což je nesnadné a někdy i nepříjemné či bolestivé. Jenže změna/vývoj bez tohoto není možný. Nemůžeme chtít žít a cítit se jinak se stejným přístupem k životu, se stejným nastavením.

I oblast předškolního a povinného školního vzdělávání prošla za poslední měsíce vývojem, jisté věci se změnily či se jakoby zčista jasna objevily. Nicméně ony věci tu byly vždy, jen tak nějak intenzivněji a viditelněji vyplouvaly a stále vyplouvají na povrch. Mnoho rodičů se tak najednou dostalo do situací, konverzací a okamžiků, kdy chtě nechtě museli vnímat přístup, chování a jednání školy a jednotlivých pedagogických pracovníků. Někdo se obrátil dovnitř (k sobě), jiný k vnějšímu světu.

Člověk najednou viděl věci, které dříve vidět ani nemohl nebo jej nenapadlo je vůbec kdy řešit či je viděl, ale neustále je odkládal. Najednou bylo potřeba se v jistých ohledech vymezit, vyjádřit, zaujmout postoj. Rozhodnout se.

Proč vnímám soulad mezi Vámi - rodiči a předškolním zařízením jako důležitý?

Je prokázáno, že jakákoliv pravidelně se opakující skutečnost + prostředí, v němž se dítě/jedinec dlouhodobě nachází, má vliv na jeho vývoj a bytí. V případě, že se rozhodujete na základě svého přesvědčení, žebříčku hodnot Vaší rodiny, intuice, tak volba bude vždy pravdivá a tudíž je zde obrovský předpoklad, že to bude velmi dobře fungovat. Šťastné, spokojené dítě, klidní rodiče, kteří vědí, že je o jejich dítě dobře postaráno a funkční vztah mezi rodinou a zvolenou formu předškolního vzdělávání není samozřejmostí. Mnoho rodičů jej také neřeší či si nedává do souvislostí. Nicméně když je cokoliv k řešení, něco vyžaduje Vaši pozornost - je to vidět v první řadě právě a především na dětech, to ony nám mnohé věci zrcadlí, snaží se zvědomit a upozorňují nás, že...

Předškolní zařízení (případně dětský klub, soukromé hlídání,...) je pro každé dítě prvním kontaktem se širší sociální skupinou. Je to něco nového a jiného, než to, na co bylo dítě doposud zvyklé. Je proto žádoucí, aby i Vy sami jste byli v jistém souladu s formou zařízení/instituce/péče, se smýšlením i lidmi v něm působícími. Dokonalost neexistuje (nikdo a nic není dokonalé), nicméně zařízení, kam dáváte/budete dávat denně svoje dítě, by na Vás mělo od samého počátku působit dobře a v ideálním případě by mělo odpovídat Vašemu životnímu stylu a základům, na kterých stavíte svoje hodnoty a vnímání světa. Podstatné jsou tak také Vaše priority.

Ne vždy jsou podmínky ideální, život není jen černý nebo bílý. Avšak v posledním cca roce a půl se ještě zřetelněji ukazuje než kdy dřív, jaký vliv a dopad může mít forma předškolního vzdělávání na dítě a celou rodinu.

Spolehlivost, zodpovědnost, prostor pro komunikaci, vnitřní nastavení a energie jedince, přístup k životu a dětem, klima, provozní doba, počet dětí připadající na 1 pedagogického pracovníka, režim dne aj. - to vše jistě jako rodiče zvažujete při výběru. Všechny formy mají své pro a proti.

... v dnešní době máte možnost si vybrat. Navíc formy předškolního vzdělávání lze kombinovat. Pokud tedy nemají rodiče možnost kooperace a spolupráce s prarodiči či kamarády, lze vymyslet různé kombinace z dostupných forem zařízení a péče o dítě. Některé děti například chodí 4krát týdně do běžné MŠ a 1krát týdně do lesní MŠ. Tomu, kdo má nepravidelný pracovní týden se může hodit soukromé hlídání. Některé děti rodiče posílají do MŠ až ve chvíli, kdy jsou povinni účastnit se předškolního vzdělávání. V dnešní době také mezi rodiči roste zájem o tzv. domškoláctví (= vzdělávání dítěte doma). Možností je skutečně spousta.

Důležité je, aby daná kombinace nebo jedno jediné zařízení vyhovovalo Vaší rodině, a to jak po stránce formální (provozní doba, dostupnost, personální zabezpečení, vybavení,...), tak po stránce nemateriální (charakter, přístup, chování k Vašemu dítěti, komunikace, příjemné prostředí a klima, podnětné prostředí, skutečný zájem,...).

Uvádí se, že až 85 % osobnosti se utváří do 6 let věku. Dále víme, že naše dětství má zásadní vliv na náš budoucí život, jelikož právě v tomto období jsme jako houby a vše velmi intenzivně vnímáme (aby také ne, když se nacházíme na jiných frekvencích, než dospělí :)). Také se vytváří naše vzorce, utváříme si představy o světě, přijímáme "pravdy" na základě dobrých či špatných zkušeností aj. - to všechno nás potom ovlivňuje v našem dalším životě. Dětství nám dává základy, na kterých potom stavíme po celý svůj život. Osobně jsem jako pedagog, ale i jako žena za to, že dětství má být o klidu, pohodě, lásce, učení se, poznávání, objevování, hře, přiměřených nárocích a hranicích a hlavně nezatíženosti ze světa dospělých.

-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!