Postklasická homeopatie II

18.04.2022

Velmi často přichází inspirace či drobné poňouknutí k sepsání článku ve chvíli, kdy jste v přímé interakci s životem. Jsou to okamžiky, kdy Vám témata, lidé a situace takzvaně chodí a vy víte, že... si máte uspořádat myšlenky a sednout k počítači a začít psát.

Jedním z takových okamžiků byl i můj předvčerejší rozhovor (věřím, že s budoucím studentem), který mi dal podnět k přenesení myšlenek do vět a slov týkající se jedné z vůbec nejzásadnějších informací/přístupu v rámci homeopatie.


Homeopatický přístup

Přístup postklasické homeopatie k životu, jednotlivci a zdraví je jiný, než-li přístup klasické medicíny. Homeopatie je celostní metoda, která nevnímá jedince pouze jako fyzické tělo, ale naopak - vnímá jedince jako celek (tedy jako fyzické tělo a také duši). Toto pojetí života a tento přístup k člověku, na základě mých poznatků a zkušeností, považuji za klíč k uzdravení a s tímto se plně ztotožnuji s homeopatií.

Nikoliv tedy zaměření se na ne-moc, ale skutečné/opravdové vnímání člověka jako celek.

Homeopatie v sobě v sobě snoubí poznatky nejen z oblasti homeopatie, ale zahrnuje také například poznatky z psychologie, vývojové psychologie, základů medicíny, psychosomatiky, rodových linií atd.

"Problematická" místa v rámci vnímání homeopatie

Za mírně "problematickou" oblast považuji to, že značná část lidí vnímá homeopatii a homeopatické léky jako zdravou alternativu léků konvenčních. Toto pojetí je však primárně nepochopením homeopatie a v řadě druhé tento přístup nevede k využití plného potenciálu homeopatické léčby jako takové (byť na akutní stavy či pro začátky a seznamování se s homeopatií je tato cesta zcela v pořádku).

Nicméně z hlediska hloubky - pakliže si dovolíte pokročit dále/respektive blíže k sobě - můžete dojít k zásadní informaci, která může/nemusí být tím pravým puzzlem/dílkem do Vaší skládačky. Mluvím zde o využití plného potenciálu homeopatie a jejím přínosu pro jedince.

V rámci homeopatie lze také pozorovat další skutečnost - člověk se často setkává s tím, že někteří lidé absolvují kurz, přečtou si brožuru či mají lékařské vzdělání a mají tak dojem, že tyto skutečnosti je opravňují k tomu nazývat se homeopaty a vést homeopatickou léčbu. V praxi se pak v důsledku těchto jevů nezřídka setkáváme s tím, že homeopatii se věnuje kde kdo, což je problém, protože člověku, který je na začátku a homeopatie s ním zarezonovala, se může stát, že se v dobré víře vydá cestou homeopatické konzultace nebo cestou řešení akutních stavů využitím homeopatických léků, avšak nikoliv u homeopata, ale na základě doporučení a tzv. léčby prostřednictvím nehomeopata.

Jak jsem již zmiňovala - jedná se o naprosté nepochopení a neodborné uchopení homeopatie jako takové. Výsledkem tohoto jevu pak může být buď vyřešení akutní nemoci/obtíže, kdy člověk v dobré víře použije např. vícesložkové homeopatické mixy (aneb cílem výrobců je zisk) anebo jednosložkové homeopatikum dle brožury stylem: "Však ono něco zabere." "Však jsou to jen jen cukrové kuličky." Apod. a ono to opravdu zabere (úspěšnost je hluboce pod hranicí 50 %), nebo se také ovšem uživateli HL může stát, že jeho stav se nezmění. Nicméně ať tak či tak toto není homeopatie. A co se týče neakutních stavů o tom, že by se jednalo o léčbu a nalezení příčiny nemůže být ani řeč. V mém vidění světa je toto jako byste pluli na loďce, ve které se objevují den po dni nové a nové praskliny či díry a Vy každý den nějakou opravíte/stmelíte, nicméně praskliny a díry v lodi stále zůstávají. Proto bych zde zdůraznila pojem povrch a hloubka - věřím totiž, že rozdíl těchto slov vnímá každý z nás skutečně okamžitě. 

K jádru/k podstatě samotné homeopatie

Homeopatii/homeopatovi nejde o to vytvořit si na sobě závislého klienta, ale jde o pravý opak tohoto pojetí a tohoto obecného přístupu k člověku jako klientovi. Jde o to jít kousek cesty s klientem a až přijde čas, rozloučit se.

V rámci homeopatické konzultace a v homeopatii obecně je smyslem nalézt příčinu/podstatu ne-moci, s ní pracovat (odstraňovat vrstvu po vrstvě) a jít společně s klientem cestou ke zdraví. Smyslem homeopatie tedy není potlačování symptomů/nemoci/obtíže, ale řešení podstaty, kvůli které se klient nachází v nějaké situaci/ne-moci/obtíži a se kterou přichází (kterou chce řešit).

Pozn. 1: homeopatické léky nejsou zdravou náhradou za léky konvenční ve smyslu: "Tak teď si na bolest vezmu místo růžového prášku 1 kuličku homeopatického léku." Ano, je pravdou, že AKUTNÍ využití homeopatik může "na první pohled" připomínat léčbu, jak ji známe z klasické medicíny, nicméně homeopatické léky fungují na zcela jiném principu než-li léky konvenční.

Pozn. 2: akutní i neakutní stavy lze řešit homeopatickou cestou. Akutní s dopomocí či postupem času bez svépomocí, neakutní s postklasickým homeopatem. Dovolím si podotknout a vyslovit nahlas následující: pokud není stav akutní a současně v dané chvíli život ohrožující (př. střevní chřipka v klasickém pojetí) či závažným způsobem omezující, zkrátka pokud ještě není patologie např. na orgánu, lze se homeopatickou cestou s vysokou úspěšností vyhnout zhoršování stavu, prohlubování obtíže, předcházet výskytu patologie, vyléčit mnoho autoimunitních či tzv. nevyléčitelných ne-mocí. Prostřednictvím homeopatické konzultace lze například předejít operacím mandlí, uzdravit se s opakujících se zánětů středního ucha, uzdravit se z opakovaných zánětů průdušek, lze nemít astma, nemít ekzém, alergii, molusky aj. Současně lze homeopatickou cestou řešit obtíže/nemoci jako jsou neštovice, angína, virózy, chřipka, střevní chřipka, otoky, opakované záněty moč. cest, podpořit hojení po trhání zubu aj.

Pozn. 3: neakutní stavy je vždy potřeba řešit s postklasickým homeopatem. A ne - přečtení brožurky, absolvování nějakého kurzu nerovná se býti homeopatem.

Pozn. 4: homeopat = lékař či nelékař, který splňuje nejvyšší odborná a etická kritéria v souladu s pravidly homeopatických společností Evropské unie. Pro získání konkrétnější představy o tom, kdo je homeopat, můžete navštívit:

https://www.homeopathy.cz/registrovany-homeopat/

Krásný den
-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!