Ne-moci a obtíže

05.02.2023

"Co když jsou ne-moc a obtíže každodenního života jen pouhou informací. Informací o tom, že člověk není v souladu sám se sebou?"

Alergie = nepřiměřená reakce imunitního systému na neškodné látky v okolním prostředí; intolerance = nesnášenlivost, neschopnost něco strávit. Dnešní časté úzkosti a deprese = člověk je presován životem. Cukrovka = život není dost sladký. Obtíže se srdcem = jedinec nemocný se srdcem neposlouchá své pocity, ale jen svůj rozum.

"Co když jsou ne-moci a obtíže komunikací duše/naší podstaty/našeho já/jakkoliv to nazvete skrze fyzické tělo či to, co se nám děje ve vnějším světě/v životě?"

Imunitní systém

Zamýšleli jste se někdy nad tím, co je to imunitní systém? Definic najdete v různých obdobách samozřejmě více a byť se jedna od druhé liší, jádro je stále stejné. Mě osobně zaujala nejvíc tato:

Imunitní systém je souhrn mechanismů zajišťujících integritu organismu rozeznáváním a likvidací cizích či vlastních, ale potenciálně škodlivých struktur.


Trochu víc zdající se "poetičtější a květnatější" definice:

Imunita neboli obranyschopnost je charakterizována uzavíráním se před něčím. Mohlo by se zdát, že je opakem lásky, která otevírá a dává. Dobrá imunita je ale i projevem schopnosti v pravý okamžik říci ne, obrnit se a ubránit se proti přílišným požadavkům okolí.


Co je integrita?

Teď přichází na řadu zmínit, co že je to vlastně ta integrita, když je tak úzce spjata s našim imunitním systémem...

∞ Integrita znamená soudržnost a stabilitu, v psychice je to pak jistá morální zásadovost a upřímnost. Jenomže nejen navenek, ale i vevnitř.

∞  Integrita znamená, že to, co je vevnitř, je i navenek. Takže žádné "káže vodu, pije víno". Naše názory, přesvědčení a hodnoty jdou ruku v ruce s naším chováním, činy i reakcemi. A to je někdy velmi, velmi těžké.

  • Integrita je proces. Celý život se učíme, a tak přizpůsobujeme svou osobnost tomu, co jsme se vlastně dozvěděli, jakými událostmi jsme prošli, co nás změnilo, ovlivnilo. Integrita neznamená strnulost, neznamená, že se naše přesvědčení nemohou měnit. Vždy ale musíme znát a přijmout důvod pro to, co nás vlastně změnilo.

https://www.mimibazar.cz/clanek/1163/co-znamena-vnitrni-integrita

∞ Integrita je proces komplexní funkčnosti systému, v němž existuje definovaná a optimální propojenost subsystémů a jednotek.

https://web.cvut.cz/ctu/as/research/KRaV2002-2004/AnalytickeZpravy/IntegritaCVUTFiala2003-10-15.htm#_Toc53990998

∞ Život v pravdě je životem v integritě a autentičnosti, kdy naše myšlenky, slova a skutky jsou v harmonii. Jinými slovy - je to život v opravdovosti a poctivosti před sebou, před druhými lidmi i před Bohem.

∞ integrita je spojena se vztahem Já k sobě samému

∞  Integrita = celistvost, soudržnost, neporušenost

∞  Srdce člověka žijícího v integritě je v souladu s jeho jednáním.* Na vyzkoušení: Zkuste si někdy vzít do ruky papír od lékaře nebo vyhledat charakteristiku nemoci. A zkuste se oprostit od jejího jména. Co se stane/co uvidíte, když o ní bez pojmenování čtete?

Pravděpodobně se stane to, že zbude jen popis. Popis neboli souhrn informací. Ten popis je odborný, medicínský, vychází z poznatků o lidském těle.

Víte, medicína je skvělá věc (a já dokonce měla možnost být v bezprostřední blízkosti studentky medicíny po celou dobu jejího studia), má ovšem jednu slabinu, a to tu, že oddělila tělo a psyché (pozn. v akutních případech je to samozřejmě dobře. Ono, když vám někdo přijde už se zlomenou rukou nebo pacient, kterého hasiči vystříhali po nehodě z auta apod. - v takových chvílích není o čem).

Pokud se však nejedná o akutní stavy a přitom nemusíme hovořit jen o oblasti zdraví (princip je stejný, ať už se jedná o práci, vztahy v rodině, vztah - rodiče a dítě, partnerský vztah, koníčky, tzv. začarované kruhy stále se opakujících situací v našem životě,...), nabízí se mi tak otázka:

Co když je ve skutečnosti v každý moment nejpodstatnější naše interpretace a postoj k informacím? 

* pro zajímavost:
psyché = výraz pro lidskou duši či mysl, později označovanou jako psychika

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!