Možnosti, jak se seznámit s prostředím předškolního zařízení

15.06.2021

Kritéria pro výběr předškolního zařízení či obecně jakékoliv formy výchovně-vzdělávacího procesu (lesní kluby, soukromé hlídání, dětské spolky aj.) má každá rodina trochu jiná.

Obecně doporučuji sepsat si svoje požadavky, představy na papír. Vytvoříte si tak ucelený obraz o tom, co je pro Vás důležité, o co máte zájem a co z nějakého důvodu nepřipadá v úvahu. Každá rodina má jiný životní styl, jiné priority, jiné představy o vzdělávání svého dítěte.

Kritéria pro výběr mohou být různá, jedná se např. o:

 • počet dětí připadající na učitelku/chůvu/paní na hlídání/tetu
 • užší zaměření (př. zdravá škola, škola s Montesorri prvky, délka pobytu venku vs. čas uvnitř, jazyková škola,...)
 • provozní doba
 • vzdálenost od místa bydliště
 • možnost péče o dítě během víkendů, svátků a prázdnin
 • rodinné prostředí
 • individuálnější přístup
 • ...

S možnostmi předškolních zařízení jsme se již seznámili v úvodním článku.

Dnes si tedy řekneme něco málo o tom, jak se můžou rodiče dětí seznámit s prostředím mateřské školy, popřípadě jiného zařízení či formy výchovně-vzdělávacího procesu.


S prostředím MŠ, klubu, lesní školky, soukromého hlídání se lze v zásadě seznámit několika způsoby:

 • při zápisu
 • během dnů otevřených dveří
 • návštěvou v průběhu školního roku (po předchozí domluvě)
 • prostřednictvím webových stránek
 • online dny otevřených dveří či jinými videi sloužící k prezentaci
 • osobní zkušenost či doporučení

Ad. A): zápis

Jak již víme, předškolní vzdělávání je povinné pro děti od 5 let věku. Tuto zákonnou povinnost v podobě zápisu je nutné splnit, avšak i tak dítě může nadále navštěvovat např. lesní klub, vzdělávat se v rámci soukromého hlídání aj.

Při zápisu se lze minimálně v základu seznámit s prostředím, budovou MŠ a paní ředitelkou. Je to sice zběžné seznámení, avšak i to Vám může pomoci v utváření názoru. Někdy se lze domluvit i na prohlídce tříd, avšak většinou se tak děje spíše během dnů otevřených dveří, které jsou k tomuto účely přímo určeny.

V letošním roce proběhly zápisy ve dnech 2. - 16. května avšak, jak víme, bez osobní účastni dětí a rodičů.

Ad. B): dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou ideální příležitostí pro rodiče a děti, jak prozkoumat prostředí MŠ či jiného zařízení. V tyto dny je MŠ otevřena v běžném provozu a rodiče tak mohou vidět, jak probíhá část dne v MŠ. Je zde možnost pozorovat práci učitelek, prozkoumat zázemí, ptát se a seznámit se s prostředím MŠ.

Ad. C): návštěva v průběhu šk. roku

Návštěva dle domluvy je možná prakticky v průběhu celého školního roku, avšak záleží na možnostech a také ochotě. Existují zařízení, kde si návštěvu domluvíte poměrně snadno a pak zařízení, která toto neumožňují nebo jen výjimečně.

Zde z velké části záleží právě na konkrétním typu zařízení - obecně: veřejná MŠ, kde má paní učitelka 25 dětí ve třídě není tak flexibilní pro návštěvy rodičů a dětí v průběhu celého školního roku (avšak znám i takové paní učitelky, které by to zvládly levou zadní :-). U zařízení či jednotlivců, kde je rodinnější atmosféra a větší možnost individuálního přístupu je to zase trochu jiné. Každopádně tato možnost existuje.

Ad. D): webovky

Webové stránky jsou v dnešní době asi prvním možným kontaktem mezi Vámi a zařízením, kterému byste měli zájem svoje dítě svěřit. Už samotná prezentace na webových stránkách může ledacos prozradit.

Ad. E): online prostor

Vzhledem k aktuálnímu dění a opatřením se mnoho zařízení v letošním roce začalo více zaměřovat na virtuální přiblížení a představení svojí činnosti právě formou videí či online tvorbou. Opět - nejedná se o přímý kontakt a možnost pozorovat, ptát se přímo, osahat si prostor, zavnímat klima třídy tu není, nicméně je to jistá forma přiblížení se rodičům a dětem.

Ad. F): osobní zkušenost

Osobní zkušenost či doporučení je také jednou z forem, jak se začít zajímat o konkrétní zařízení či službu.

Ať už dáte přednost jakékoliv z možných forem výchovně-vzdělávacího procesu, dejte nejen na praktickou stránku věci a svou hlavu, ale naslouchejte také své intuici.

-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!