Jak začít se změnami 

26.05.2021

Jak začít se změnami

Na úvod nastíním pomocí jednoduchého grafického znázornění a přenesením teorie do konkrétního případu možný postup při zavádění změn v životě.

Jak začít se změnami

(grafické znázornění)

* To, že život není vždy jen o klidu, harmonii a pohodě je zcela přirozené. Pokud jsme občas nemocní, někdy nás zabolí hlava nebo nás sem tam něco vyvede z míry, je to zcela normální a lidské. Nic není jen černé nebo bílé, navíc člověk se učí po celý svůj život.

Dané znázornění pojednává o "problematických oblastech" života, které způsobují jedinci obtíže, které jdou proti jeho podstatě, jsou v nesouladu s ním samým, znemožňují mu seberealizaci a bytí vůbec. Jedná se o stav, kdy se prakticky soustavně necítíme dobře.

V běžném životě se disharmonie, nesoulad může projevovat například takto: opakované bolesti hlavy, úzkosti, strachy, záněty, problémy s trávením, tinnitus, distres, vnitřní pnutí, neschopnost se uvolnit, poruchy spánku, nesoustředěnost, podrážděnost, úzkost, syndrom vyhoření, pocit nedostatečnosti, workoholismus, neschopnost se na chvíli zastavit, neschopnost být v klidu, stále nové a nové problémy,...

Jak začít se změnami

- vzorový případ (implementace graf. znázornění v praxi)

Žena, 35 let.
Žena, matka dvou malých dětí se v poslední době potýká s bolestmi hlavy, které mají tendence přecházet do migrény. Zpočátku se bolesti hlavy objevovaly spíše výjimečně, jejich četnost se pohybovala okolo 4-6 atak ročně. Ženu tyto ataky, dle vlastních slov, trochu obtěžují, avšak jinak jim nevěnuje pozornost. Když žena cítí, že se něco děje, sáhne po běžně dostupném léku, který ji bolesti někdy zbaví (pokud se jí podaří zachytit bolest v počátku), jindy jí prášek nepomůže. Proč je tomu tak, netuší.

Do určité chvíle žena bolesti hlavy neřešila, protože jejich četnost byla velmi nízká a nezpůsobovala jí závažnější obtíže či omezení.

Nicméně, v případě, že se jedna a ta samá obtíž začne objevovat častěji či s větší intenzitou nebo se dokonce četnost a intenzita obtíže spojí... najednou se člověk ocitá jakoby v docela jiné situaci.

Příběh pokračuje dále...

Žena se začne setkávat s bolestí čím dál častěji. Již se nejedná o občasnou bolest, ale o bolest pravidelně se opakující. Bolesti ji atakují prakticky co 14 dnů. K bolesti se také přidala únava, neschopnost se soustředit na běžné denní úkony, pocit na zvracení po většinu dne, nechutenství, intenzita bolesti se mnohonásobně zvýšila. Jakmile se přidruží zatmění vidění, žena se rozhodne...

a) zajít k lékaři

Lékař ženu prohlédne, zašle na specializované vyšetření. Vyšetření, prohlídka odborníkem může přinést nález, avšak také nemusí. Člověk může být zcela zdráv, avšak může mít výše popsané obtíže. To, že vyšetření nic neobjeví, neznamená, že je jedinec hypochondr nebo trpí nějakou ne-mocí. Možná to znáte také - víte, že něco je špatně, ale nevíte CO nebo PROČ? Jakoby to nedávalo smysl - jste zcela zdraví, ale necítíte se tak.

b) udělat si chvíli čas se sebou

Zaveze děti na hlídání k babičce, uvaří si čaj a sedne si do oblíbeného křesla. Věnuje sama sobě čas a pozornost. Přitom zjišťuje, že už jen dopoledne o samotě jí dělá neskutečně dobře na těle i na duši. Cítí se lépe a tak nějak uvolněněji, najednou z ní padá jakýsi balvan odpovědnosti, tlaku, obav,... Je u sebe, je v přítomném okamžiku, vychutnává a plně si uvědomuje ticho, křeslo, na kterém sedí, ovocnou vůni čaje... Pokud je žena na sebe sama alespoň částečně napojená - dle grafického znázornění může sama dojít k odpovědi na svoje obtíže s bolestmi hlavy sama. Může přijít třeba na to, že má plnou hlavu starostí a péčí o děti, domácnost a k tomu puntičkářského šéfa v práci, kam nastoupila asi před rokem. Může zjistit, že na sebe vůbec nemá čas, že si není schopna během dne ani v klidu vypít horký čaj.

c) spojit s někým, kdo ji v nové cestě podpoří.

Ať už je žena v bodě a) či v bodě b), kde si jisté věci uvědomuje a je schopna je sama řešit anebo naopak její snahy zamrzly v určitém bodě, ze kterého se ne a ne pohnout,... Může se spojit s někým, kdo ji v cestě za pochopením a zvědoměním pomůže.

* Tímto textem chci nám všem připomenout, že VŽDY MÁME MOŽNOST VOLBY. Stejně tak si zde dovolím zmínit slovo psychosomatika (* psychosomatika se zabývá souvislostmi mezi stavy fyzického těla (soma) a duše (psyché) a prostředí, ve kterém se jedinec nachází). Jedná se o holistický pohled na zdraví člověka.

Jednu a tu samou situaci/obtíž lze řešit mnoha způsoby a lze na ni nahlížet z několika možných úhlů. Lze na ni pohlížet jednotlivě nebo naopak komplexně, tedy celostně.

CEST JE MNOHO, každá z nich je přitom jedinečná, protože životní cesta každého z nás je jedinečná.

V případě zájmu, můžeme vykročit společně...

https://www.cesta-vedomim.cz/zpatky-k-sobe/


-VK-

* FILM Pokojný bojovník, který nahlíží na život a bytí možná trochu jinak...
https://www.csfd.cz/film/222209-pokojny-bojovnik/prehled/

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!