Intuice

14.06.2021

Téma intuice jsem se rozhodla zařadit, jelikož jsem při opětovném čtení knihy od J. Vojáčka narazila na tuto větu: "

Intuice nás často vede proti současnému mainstreamovému nastavení, které podporuje odpojení člověka od sebe sama, od přírody i od druhých lidí."

Tahle jediná věta obsahuje pár slov, ale pravdou je, že bych jen těžko vymyslela jinou větu obsahově takto hlubokou.

Když se řekne intuice nebo šestý smysl v některých lidech, na některých místech to vyvolá doslova poprask. Někdo člověka tzv. hodí do škatulky ezo, jiný (roky odpojený od sebe sama) jakoby netuší, o čem to mluvíte, no a některé ochromí strach.

Jenže dnešní společnost (jistá část) vnímá strach jako žádoucí, jelikož vystrašený, úzkostlivý jedinec je dobře a poměrně snadno ovladatelný a manipulovatelný. Někteří lidé tak dnes svoji intuici vůbec neposlouchají, jiní už ji nejsou schopni, v tom všem zmatku vnějšího světa, ani vnímat. Intuice, pocity a hlas srdce, byť odjakživa byly součástí lidského bytí, jsou postupně nahrazovány chytrými aplikacemi, dokonalými autoritami, vševědoucími odborníky či módními trendy. Vzniklo tu něco víc, než člověk samotný. Co bylo před pár lety přirozené, je dnes označováno za alternativní či je zpochybňováno. Např. se nám zde začíná rozmáhat takový nešvar, kdy přirozený porod bez zásahů je označován za alternativní a císařský řez je evidován jako přirozená cesta dítěte na svět. Příkladů je mnoho.

Vznikla tak společnost, která neposlouchá sebe sama, není schopna vnímat svou intuici, svoje pocity a své srdce nebo jen velmi omezeně. Když už se někdo na chvíli zastaví, začne se ptát a přemýšlet v souvislostech nad oblastmi svého života, je mnohdy okolím odrazován. Je to způsobeno tím, že většina lidí prostě nechce, aby někdo druhý byl šťastnější, zdravější, spokojenější, úspěšnější nežli on. Do toho všeho přijdou pochybnosti, obavy, strachy aj. Pak je těžké se ve svých pocitech vyznat a vykročit z bludného kruhu. Většinou se o svoje pocity začneme zajímat až ve chvíli, kdy nám již teče do bot. A intuici začneme vyhrabávat holýma rukama z nánosů bahna, když je to někde už hodně zlé.

V oblasti napojení na sebe sama nás ostatně poměrně dost prověřil poslední rok a půl. Pro nikoho toto období nebylo snadné, nicméně už několik měsíců se hovoří o rapidním nárůstu spotřeby alkoholu, domácího násilí a psychických obtíží u dospělých, ale také u dětí. Pro některé je tento vzrůstající trend zcela překvapující, jiní vědí, že se jedná spíše o následky dlouhodobého nezdravého bytí a nerovnováhy ve společnosti. Vy-volení navíc zvolili boj. Jenže pokud zvolíte boj, zásadou je, že vždycky někdo musí prohrát. No, a jelikož situace poslední doby byla od samého počátku brána a předkládána jako boj a svět se prý nyní vrací do normálu, je otázkou, kdo tedy vlastně vyhrál...?

Ale zpět... k intuici.

Současný systém vyvolává v lidech pocit iluzorní jistoty a neustále rostoucího blahobytu. A aby také ne - co se týče vyspělosti a právě blahobytu, ještě nikdy jsme nežili v době jako nyní. Internet, sociální sítě, služby všude, kam se člověk podívá, neomezené nabídky obchodů,... to tu v historii ještě nikdy (nebo dlouho?) nebylo. Proto se lidé neptají, nepozastavují, nezastavují, jelikož už teď mají zpoždění. A čas jsou peníze. Rozum a věda vědí nejlépe, jak lidem pomoci, jak je učinit šťastnými. Nicméně v rámci dlouhodobého sledování vývoje na poli blahobytu a dostatku, je tu ještě druhá stránka věci - s rostoucím blahobytem, roste totiž každoročně také počet lidí užívající antidepresiva, počet pacientů s cukrovkou, chronickými i autoimunitními onemocněními, rakovinou (která dnes údajně postihuje každého třetího jedince), vzrůstá také neplodnost, úzkosti, obezita aj.

Proč ale tedy nejsme zdravější a šťastnější?

  • Je to snad proto, že přílišné pohodlí nám v globálním měřítku spíše škodí?
  • Je to snad proto, že nás doba a její vymoženosti vlastně předběhly a my jako lidé máme své limity a nestačíme držet krok?
  • Či je to proto, že pocit jistoty, materiálno a jednoduché cesty ke štěstí se staly naším denním chlebem?

Všechno se zdá být tak snadné, dostupné, úžasné a hlavně - je to tak přehledné, tak jasné, všichni teď a tady, aniž by Vás znali, vědí co je pro Vás nejlepší. Problém je v tom, že to nejlepší, co pro sebe můžete udělat, Vám neříká Vaše intuice, Vaše srdce nebo duše, nýbrž kapitalismus, Vaše hlava a Vaše okolí.

Jde o to, že pokud nejsem sami u sebe a nevnímáme svoje srdce, duši a intuici, většinou saháme po jedné jediné možnosti, tj. přepneme zpravidla do režimu autopilota, případně se rozhodujeme podle toho, co je v dané situaci žádoucí - nikoliv však pro nás, ale především pro druhé (pro šéfa, rodiče, partnera, děti,...). A tak se ocitáme v bludném kruhu. A. Einstein hovoří o tzv. definici šílenství = dělat stále stejné věci dokola a očekávat jiné výsledky. Ocitáme se tak ve stále stejných začarovaných kruzích a i když z nich chceme vystoupit, nejsme schopni vidět cesty JAK nebo na nám chybí energie.

Po nějaký čas nás rychlý vývoj na mnoha frontách posouval. Přišlo období hojnosti a blahobytu. Jenže stejně jako rostl vývoj, rostly a neustále rostou také náklady, požadavky na čas, vyšší výkonnost, posouvají se hranice,... víc a víc a víc. Všeho. A tak dnes, i když to všechno kolem je moderní, krásné, uvnitř člověk může naopak pociťovat prázdno, strach a úzkost jako nikdy dřív. Mnoho lidí dnes nemá čas užít si a zavnímat čerstvou kávu, výhled do okolí ze svého domu, novou masážní vanu, narozeninový dort od vyhlášené cukrářky, pokroky svých dětí, šum listí zelených stromů apod. Lidé nemají čas na hovor s nejlepší kamarádkou, na opětovné čtení oblíbené knihy, na chvíle ve dvou, společný čas s rodinou, nicnedělání atd. O bytí v přítomném okamžiku ani nemluvě. Život jakoby nám protékal mezi prsty. Neustále odkládáme svoje pocity, štěstí očekáváme AŽ,... Stále čekáme na lepší podmínky, na hezčí počasí, na lepší pracovní pozici, na ideálnějšího partnera, na to, až děti vyrostou,... a pak budeme šťastní a užívat si života.

PAK UŽ TO BUDE TO ONO.

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!