ALTERNATIVA

13.10.2021

... aneb slovo, které je v posledních měsících/možná letech nahlas vyslovováno čím dál tím častěji.

Čím alternativa je nebo naopak není - to je však otázkou...

Pojďme se na to společně trochu podívat... :)

Alternativa?

Každý z nás si pod tímto pojmem představí asi něco trochu jiného. O mírné nuance ve vnímání tohoto slova tu však nejde.

Alternativy, alternativní směry se v tomto čase vyskytují ve všech možných oborech a nalézáme je na nejrůznějších místech. O alternativě se v současné chvíli mluví často ve spojitosti se školstvím, výchovou, lékařstvím a fungováním organismu vůbec, porodnictvím, v rámci stravování či mezilidských vztahů atd. Slovo alternativa se tedy, do jisté míry, stalo jakousi módní záležitostí/trendem nynější doby. Nebo je nám to takto alespoň předkládáno, přičemž alternativní = především moderní.

Avšak, nebo právě proto, toto slovo příliš ráda nepoužívám a když už na něj někde narazím, cítím vždy na začátku trochu obavy, protože... s trendy je to velmi ošemetné.

Nikoliv samotné trendy (ty nic nedělají, nevytváří,...), ale my lidé máme totiž často tendence jít v rámci "modernosti" a trendů do extrémů. Ano - namísto zpracování si nových poznatků, porovnávání, pozorování, dohledávání dalších informací, dialogů, přemýšlení, vědomí si souvislostí a jedinečnosti každého jednotlivce atd. kdy zcela nepochopitelně přejímáme nové trendy a jistá prohlášení za ONU JEDINOU PRAVDU (pravdu všech pravd), aniž bychom šli trochu do hloubky a přemýšleli o věcech v souvislostech. Avšak - cokoliv nového, modernějšího, vylepšeného, nově přicházejícího či dnes vymyšleného nemusí být vždy lepší než něco tzv. již nemoderního. Ono totiž nový neznamená vždycky lepší. (Dnešní moderní boby jsem třeba vůbec nepochopila - ty dřívější umožňovaly dítěti brzdit a ovlivňovat směr jízdy, zatímco u nových typů jsou držátka na pevno - tudíž slouží skutečně jen k držení se, nedají se zacvaknout a uvolnit. V případě, že tomu někdo ze čtenářů rozumí, prosím napište mi, v čem je to lepší, proč to bylo potřeba měnit?)

Někdy lidé v rámci trendů uchopí i "dobrá" a prospěšná témata tak, že z nich udělají jakousi mantru a běda tomu, kdo do přesně definované škatulky nezapadá. To je takové to tzv. dobro, pravda a láska, která se však mávnutím "kouzelného proutku" dokáže velice rychle proměnit v nenávist, dehonestování a zesměšňování druhých. Jen proto, že někdo má jinou zkušenost, jiný názor, má otázky, používá kritické myšlení, dokáže argumentovat,...

Nejenže těmito tzv. alternativami vzniká tlak na konkrétního jedince, ale postupem času může tento tlak prorůstat také do celé společnosti. A pak jen záleží na tom, zda si společnost nechá namluvit, že:

  • 1+1 = 3
  • nebo se to lidem nebude líbit a budou říkat, že 1+1 = 2
  • nebo to všechny nechá chladnými a mávnou nad tím rukou, že přece o nic nejde, vždyť je to jen nějaká matika
  • nebo zda budeme nadávat za zavřenými dveřmi
  • nebo jestli toho, kdo popírá elementární základy, hned v počátku zastavíme

V takových chvílích vždy záleží na každém jednotlivci, protože právě jednotlivci tvoří společnost a JEDNOTLIVOST TVOŘÍ CELEK.

Myšlenky mohou být dobré, avšak vždy záleží na tom, jak je myšlenka uchopena.


V dnešním světě je za alternativní označováno kde co. Jak jsem psala již výše, tento termín se v dešní době objevuje v mnoha oborech. Otázkou však je, zda je slovo alternativní užíváno všeobecně "správně". Jen připomenu, že slovo alternativní je ve slovnících uváděno jako JINÝ, DRUHÁ MOŽNOST, DRUHÝ.

Pojďme si uvést pár konkrétních případů, kdy se mluví o tzv. alternativě.

1) alternativní porod

V dnešní době je za alternativní porod často označován porod přirozený. Zato porod císařským řezem je čím dál více vnímám jako normální. Dokonce je na některých místech ženám nabízen, jako když si jdete do krámu koupit housky - můžete si vybrat, zda chcete housky sypané mákem nebo sypané dýňovými semínky.

V případech, kdy je dítě během porodu v jisté poloze, matka měla problematický průběh těhotenství apod., je císařský řez možností a může být dokonce žádoucí. Nicméně pokud žena nemá během těhotenství žádné obtíže, všechno je v pořádku...

... co je více alternativní?

  • Když žena rodí přirozenou cestou s případnou dopomocí ze stran odborníků (porodní asistentka, lékař, dula)?
  • Nebo když se objedná na sál k provedení císařského řezu?

Je víc alternativní to, když se dítě po porodu položí na hrudník matky nebo když je dítě odneseno, vykoupáno, převáženo a teprve po x minutách se dostane zpět k mámě?

Co je v těchto případech alternativní? Není to tak, že zrovna v tomto oboru je někdy slovo alternativní zaměňováno za slovo přirozené?

2) vzdělávání

V dnešní době jsou populární lesní školky, montessori školy,... Opět - na těchto formách vzdělávání není nic špatného, ale záleží na tom, jak se to uchopí.

Je opravdu alternativní, když dítě ve škole stále jen nesedí v lavici, ale občas se učí venku, někdy pracuje ve skupinách, jindy samostatně, upevňuje si svoje znalosti formou hry, obrázků či videí nebo, když to jde, osáháním si skutečnosti? Nebo se jedná spíše o přirozené věci a postupy učení se a vzdělávání? Je to, jak se dnes děti učí spíše o systému nebo o lidech (nebo obojím)?

NA ZÁVĚR

Je alternativou to, když Vám někdo vnucuje svůj názor a pohled na věc, pohled na život a bez toho, abyste s ním souhlasil, jste "vhozen" do tabulky nepřítel, hlupák apod.? Nebo je alternativa o tom, že jedinec má MOŽNOST VOLBY? Co je a co není alternativa a kdo o tom rozhoduje?

Osobně mám občas pocit, že slovo alternativní část společnosti vnímá jako něco duchařského, ezoterického, nepřirozeného, směšného, avšak často je to, myslím z toho důvodu, že za alternativu se označuje všechno (aneb hlavně, ať jsme cool) anebo naopak to, co je zcela přirozené a právě v tomto kontextu je to posléze označováno za ezoterické.

Prapůvod slova alternativa je však možnost volby. Na tom, to se asi shodneme, nic moc duchařského není. Avšak - pozor na výdobytky moderní doby, kdy co funguje po staletí, se začíná označovat jako alternativa - druhá volba, když ve skutečnosti je to volba první a přirozená.

* Dodatek:

To, že někdo řekne, že TOTO JE NORMÁLNÍ, ještě nemusí nutně znamenat, že to normální je...

-VK-

S láskou ~Veronika~
  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!