průvodce vědomým rodičovstvím

Cesta vědomým rodičovstvím pro šťastný život dětí...

Vážená maminko, vážený tatínku, vážení návštěvníci, milé děti.

Období dětství je fascinující a křehké zároveň. Vše, s čím se od narození setkáme, v nás zanechá otisk. Tyto otisky pak mohou mít v přítomném okamžiku i budoucnosti různé podoby a vlivy na náš život. Děti jsou jako houby - obzvlášť v období předškolního věku, kdy neustále něco vyhodnocují, zpracovávají, pozorují, učí se a přejímají. V období předškolního věku se také utváří až 80 % naší osobnosti a hodnotových vzorců a už nikdy v životě nejsme tak citliví a vnímaví jako právě v tomto úseku našeho života. Období do 6-7 let věku každého jednoho z nás proto vnímám jako zásadní.

Jelikož v dospělosti čerpáme, vycházíme, jednáme na základě výchovy, přímých prožitků, vzorců, autopilotů, nevědomí, podvědomí a vnímání našeho dětství - je poměrně zásadní, jaké naše dětství (dokonce i prenatální období, těhotenství mámy, průběh porodu aj.) bylo a především pak to, jak MY sami jsme jej vnímali.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla Vám nabídnout svoje služby v podobě:

poradenství dětem a dospívajícím
poradenství rodičům

* Doplňkové služby:


  • pomoc při zakládání domácí homeopatické lékárničky, úvod do homeopatie
  • doučování žáků 6. - 8. třídy ZŠ

  • pomoc při výběru povolání (určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ) - zdarma

    * veškeré poskytované služby lze kombinovat dle individuálních potřeb klientů

-VK-