Ztišit svou mysl a následovat SVÉ SRDCE...

BÝT SÁM SEBOU - TO JE, OČ TU BĚŽÍ                                                                                                    .

...prostor pro všechny, kteří se na chvíli tak trochu ztratili a vzdálili sobě samým.


Prostor pro všechny, kteří se rozhodli navrátit K SOBĚ a:

  • být SAMI SEBOU (ne tím, čím nás chtějí mít ostatní/ne tím, co bychom měli dle XYZ)
  • vystoupit z bludných kruhů či mimo vytyčené hranice, které mi byly dány zvenčí
  • být --> dělat rozhodnutí --> žít V SOULADU SE SEBOU SAMÝMI
  • žít naplněný a smysluplný ŽIVOT