průvodce vědomým rodičovstvím

Období dětství je fascinující a křehké zároveň. Jedná se o období, kdy jsme plně vědomi, než... Vše, s čím se od narození setkáme, v nás zanechá otisk. Tyto otisky pak mohou mít v přítomném okamžiku i budoucnosti různé podoby a vlivy na náš život. Děti jsou jako houby - obzvlášť v období předškolního věku, kdy neustále něco vyhodnocují, zpracovávají, pozorují, učí se a přejímají. V období předškolního věku se také utváří až 80 % naší osobnosti a hodnotových vzorců a už nikdy v životě nejsme tak citliví a vnímaví jako právě v tomto úseku našeho života. Období do 6-7 let věku každého jednoho z nás proto vnímám jako zásadní.

Jelikož v dospělosti čerpáme, vycházíme, jednáme na základě výchovy, přímých prožitků, vzorců, autopilotů, nevědomí, podvědomí a vnímání našeho dětství - je poměrně zásadní, jaké naše dětství (dokonce i prenatální období, těhotenství mámy, průběh porodu aj.) bylo a především pak to, jak MY sami jsme jej vnímali.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem a faktu, že každý z nás si v sobě nese spoustu nevědomých programů, ze kterých bez jejich zvědomění není možné vystoupit, nabízím možnost konzultace nejen v rámci dětského světa, ale také světa nás dospělých v podobě průvodcovství vědomým rodičovstvím.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodla Vám nabídnout svoje služby v podobě:

poradenství dětem a dospívajícím
poradenství rodičům


* Mimo poradenství se věnuji:


  • přemostění aneb Průvodcovství Postklasickou homeopatií
  • doučování žáků 6. - 8. třídy ZŠ

  • pomoc při výběru povolání (určeno pro žáky ZŠ a studenty SŠ) - zdarma

    * veškeré poskytované služby lze kombinovat dle individuálních potřeb klientů

-VK-