Ztišit svou mysl a následovat SVÉ SRDCE...

BÝT SÁM SEBOU - TO JE, OČ TU BĚŽÍ                                                                                                    .

...prostor pro všechny, kteří se na chvíli tak trochu ztratili a vzdálili sobě samým.


Prostor pro všechny, kteří se rozhodli navrátit se K SOBĚ a:

  • Být ne tím, kým mě chtějí mít ostatní. Ale být SÁM SEBOU.
  • Vystoupit mimo vytyčené hranice, které mi byly dány zvenčí.
  • Být V SOULADU SE SEBOU SAMÝM.
  • Žít naplněný a smysluplný ŽIVOT.

* "Pátá dohoda"