Poradenství

Jakožto průvodce vědomým rodičovstvím doprovázím rodiny na cestě k harmonii, klidu, pochopení, autentičnosti, zdravému sebevědomí, sebedůvěře a intuitivnímu rodičovství.

 • Dětem a jejich světu se věnuji přibližně 15 let, a to s tím, že ke každému dítěti/dospívajícímu/rodinnému systému vždy přistupuji individuálně. Cesty každého z nás vnímám jako jedinečné a neopakovatelné.
 • Při průvodcovství využívám své schopnosti vnímat věci v souvislostech a čtení tzv. mezi řádky. Ve své praxi mě neustále baví a naplňuje společně nacházet řešení tam, kde se zdají být situace a stavy neměnné.


  ... protože VŽDY MÁME MOŽNOST VOLBY; protože VŽDY JE MOŽNOST VĚCI (Z)MĚNIT

 • V případě zájmu Vám dokáži poskytnout náhled na věci a životní situace z trochu jiného úhlu, být vrbou, pedagogem, nepedagogem, oporou ve chvílích, kdy si to život, stav, situace (jakkoliv to nazvete) vyžádá.

V rámci poradenství můžeme spolupracovat např. při:

 • přípravě dítěte na vstup do MŠ/přestupu z MŠ do ZŠ/přestupu ze ZŠ na domácí výuku
 • změnách chování u dítěte (případy, kdy rodič vnímá a cítí zásadní změnu u svého dítěte, kterou lze připodobnit obratu o 360 stupňů)
 • agresi, problematickém chování dítěte
 • "scénách" v obchodním centru/MŠ/obchodě/u lékaře/mimo domov
 • neklidném spaní u dětí
 • tzv. "začarovaných kruzích" u dětí (neustále se opakující problematické situace, které se odehrávají stále stejně, pouze "kulisy" se mění)
 • akutních obtížích, dlouhodobých či chronických stavech vyskytujících se u dětí
 • strachu, zvýšené plačtivosti, blocích či vzniklých traumat u dětí
 • podpoře zdravého, klidného a pohodového vývoje dítěte
 • otázkách jako: "Jak dát dítěti pocit bezpečí a jistoty?"
 • nechutenství u dětí
 • přetrvávajících bolestech bříška a jiných stavech u dětí bez klinického/lékařského nálezu
 • doporučení návštěvy PPP, SPC ze strany MŠ
 • náročných situacích (přechod do nového prostředí, stěhování, rozvod, úmrtí v rodině,...)
 • připravování dítěte na příchod mladšího sourozence
 • období vzdoru, jáství apod.
 • (děti předškolního věku + 1. stupeň ZŠ)


 • chvílích, které k dospívání patří nebo naopak nepatří
 • doprovodných pocitech v naší mysli typu: "Nikam nepatřím."; "Nejsem dost dobrý."; "Nejsem k ničemu."; "Na co sáhnu, to pokazím."...
 • neschopnosti vidět sebe sama v reálném světě
 • tápání v mezilidských vztazích
 • společném hledání odpovědí na otázky typu: "Kdo jsem?", "Kam směřuji?", "Kde se vidím za týden, za měsíc, za rok?" apod.
 • stavech úzkosti, pocitech osamělosti, nespavosti, letargii, přešlapování na místě či běh v tzv. začarovaném kruhu...
 • v rámci Tvého dalšího směřování při výběru povolání
 • další...
 • (dospívající)

Možné formy konzultací:

 • osobní setkání
 • spojení skrze WhatsApp či telefonický kontakt
 • setkání skrze Skype


* Jedinou podmínkou pro uskutečnění konzultace je Váš čas a skutečná ochota něco změnit/pochopit/řešit/vyřešit/uzdravovat/dostat jiný náhled/...navrátit momentální stav do rovnováhy.

* Ke každému jednotlivci i rodinnému systému přistupuji profesionálně a zcela individuálně s vědomím toho, že každý má svou vlastní a jedinečnou cestu.

Co se týče poradenství dětem, za úspěchy při navázání spolupráce považuji např.:

 • klid a schopnost jíst namísto pláče a neschopnosti cokoliv sníst;
 • pohodové a klidné dítě mající nazpět energii sobě vlastní;
 • mluvící dítě namísto zakřiknutého a velmi ostýchavého;
 • neschopnost usnout vystřídaná klidným spaním;
 • narození miminka zcela přirozenou cestou bez uskutečněného již naplánovaného uměle vyvolávaného porodu;
 • odstranění opakujících se obtíží, nemocí či nežádoucích jevů u dítěte;
 • schopnost dítěte "na chvíli se vzdálit" od mámy a přitom být v klidu a pohodě;
 • řešení stavů, kdy dítě např. v obchodě se vzteká a válí po zemi;
 • práce s agresivními prvky chování u dětí směrem k rodičům či spolužákům;
 • samostatné, zdravě sebevědomé dítě;
 • pohodu a smích u miminka namísto pravidelné plačtivosti;
 • a další